nyubusz
 
MENÜ
 
MIBEN SEGÍTHETÜNK?
 
KLUB HÍRADÓ
 
SZOLGÁLTATÁSAINK
 
IRODALOM BARÁTOK
 
IN MEMORIAM
 
KREATÍVAK
 
A NYOSZ ÉLETÉBŐL
 
VIDÁM PERCEK
 
ÜDÜLÉSI LEHETŐSÉGEK
 
TALLÓZÓ
 
PRAKTIKÁK
 
RECEPTEK
 
ÍRJON NEKÜNK

nyubusz@gmail.com

 

 

 

 

 

 
VENDÉGKÖNYV

 

 
KÉPTÁRUNK
 
VISSZANÉZŐ
 
OBH

 

A 2011. évi CLXXXI. törvény 105 § ( 1 )

bekezdésének megfelelően

az Országos Bírósági Hivatalnak benyújtott pénzügyi beszámoló a

2016-os évről

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:

 

 

 

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Nyugdíjasok Budapesti Szövetsége

1054 Budapest Akadémia utca 1.

Nyilvántartási szám:     01-08-60063

 

Nyugdíjasok Budapesti Szövetsége

 

 

Felügyelő Bizottságának jelentése az Egyesület 2016. évi tevékenységérő

 

Nyugdíjasok Budapesti Szövetsége Felügyelő Bizottságának jelentése az Egyesület 2016. évi tevékenységéről.

 

A Felügyelő Bizottság áttekintette a Nyugdíjasok Budapesti Szövetségének 2016.évi pénzügyi és szakmai tevékenységét, ügyvitelét.

A FB az elnökség által rendelkezésre bocsátott dokumentumok (Közhasznúsági beszámoló, közhasznú szervezetek pénzügyi beszámolója, stb.) alapján az alábbi megállapításokat tette:

 

Az elkészült mérleg szerint az eszközök és források értéke 201 6december 31-én 1.995.000.- forint. A 2016 . év közhasznú eredménye +648.000.-Ft.

Összesítve a Nyugdíjasok Budapesti Szövetsége 2016-os évet pozitív eredménnyel zárta

 

Egyesületünk pénzügyi helyzete a 2016. december 31-i állapotnak megfelelően az alábbiak szerint alakult:

2016. évi bevételek:

Pályázati bevétel                                              205.001-Ft

Támogatási bevétele                                    1.007.000.-Ft

Adományok                                                   552.500.-Ft

Tagdíjak                                                         439.100.-Ft

Újság előfizetés                                                52.000.-Ft

1% Szja felajánlás                                             56.106.-Ft

Kamat bevétel                                                       148.-Ft

 

Közhasznú tevékenység bevétele              2.311.855.-Ft

 

2016 évi költségek:      

Irodafenntartási költségek                             274.335.-Ft

Rendezvények költségei                                486.345.-Ft

Újság előfizetés                                               24.003.-Ft                                       

Egyéb anyagjellegű költség                               2.200.-Ft

Fizetett tagdíj                                                  30.000.-Ft

Hirdetés, reklám propaganda költség                          48.850.-Ft

Utazási költség                                                10.550.-Ft

Posta költség                                                     6.230.-Ft

Telefon                                                          370.814.-Ft

Könyvelési                                                     290.000.-Ft

Egyéb igénybevett szolgáltatás                       69.825.-Ft

Bank költség                                                    50.947.-Ft

 

Közhasznú tevékenység költségei           1.664.099.-Ft

Közhasznú tevékenység eredménye:                             647.756.-Ft        

A Nyugdíjasok Budapesti Szövetségének Eszköze 2016 évben

Pénzeszközök:

Házipénztár                                                      60.915.-Ft

Bankszámlán                                               1.823.697.-Ft

Követelések:

Elszámolásra kiadott előleg                           110.000.-Ft

 

Eszközök összesen                                     1.994.612.-Ft

 

Az Egyesület pénzgazdálkodásának vizsgálata során a pénzeszközök gondos felhasználását állapítottuk meg. Nem találtunk szabályszerűtlenséget. A pénzmozgás bizonylatai a pénzügyi szabályoknak megfelelően lettek kiállítva és ellenbizonylatokkal, megállapodásokkal alátámasztva

A hatékony költséggazdálkodásnak megfelelően a pénzeszközök állománya a 2015 évhez viszonyítva 583.000.-Ft-tal növekedett.

A tagdíj befizetés csökkent, így a FB . javasolja, hogy aktivizálni kell a tagszervezést.

A vezető tisztségvíselől díjazásban nem részesültek.

Az Egyesület könyvelését illetően nem történt változás. Továbbra is a korábbi

könyvelő cég végzi ezt a feladatot, megbízás alapján.

A FB javasolja a pénzügyi jelentés közgyűlés általi elfogadását.

Budapest, 2017.május 02.

 

Nyugdíjasok Budapesti Szövetségének Felügyelő Bizottsága

                   :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::                                                           

Szóbeli beszámoló a 2017 május 22.-i küldöttgyűléshez

Tisztelt meghívott vendégeink!

Tisztelt küldöttek, nyugdíjas társaim!

Tisztelt önkéntes segítőink!

 

 

Nem tudok szabadulni Némethné Jankovics Györgyi a NYOSZ elnökének a NÉPSZAVA 2017.április 22-i számában” Az édes napsugárból nekünk is jár” megjelent cikkének tömör, konkrét megállapításaitól. A cikk rólunk szól, látlelet a mi helyzetünkről, a jelenlegi társadalmi megítélésünkről, az elfogadottságunkról és természetesen a bűneinkről is.

Csak abban reménykedem, hogy ezekben hamarosan változás következik be, amikor magunkról tényadatokat  (nyugdíjas anonym felmérés alapján) tudunk közölni a mai magyar társadalom felé.

Tudom lesz megdöbbenés, hitetlenkedés és vita!- de most lépjünk  túl ezen és beszéljünk magunkról a 28 éves közhasznú civil szervezetünk a Nyugdíjasok Budapesti Szövetsége 2016 évi működéséről, tevékenységéről.

2016.évről

Valamennyien megkaptátok és elolvashattátok a 2016 évi  Pk.242 közhasznúsági jelentést mérleggel, eredmény levezetéssel, szöveges beszámolóval és  a Felügyelő Bizottság  jelentését a 2016 évi tevékenységről. Tudom az itt leírtak sokunk számára „ bikfa”nyelven van, a nem szakemberek számára nehezebben érthető. Így az ezekben foglalt fontosabb számokról, a lényegről most csak rövid - az átlag ember számára - közérthetőbb összefoglalást adok.

A pénzügyi helyzet 2016. december 31-én:

- a közhasznú tevékenység bevétele:  2.311.855 Ft

- a közhasznú tevékenység költségei: 1.664.099 Ft

- a közhasznú tevékenység eredménye: 647.756 Ft

 

A FB véleménye szerint 2016 évet hatékony költséggazdálkodás jellemezte, mivel a pénzeszközök állománya 2015 évhez viszonyítva 583.000 Ft-al növekedett.

 

 Összetételéből kiemelve a tagdíjbevétel – előző évhez viszonyítva - 468.e Ft-ról 439.e Ft-ra csökkent. Ennek számos oka van: pld tagszervezetek év közi megszűnése, ellehetetlenülése a vezető, több tag halála, helyiség hiánya miatt, kismértékben befizetések elmaradása miatt. A jövőre nézve ezek a tapasztalatok a  számos feladatot jelentenek szövetségünknek.( Pld.Bp-en, Bp vonzáskörzetében új tagszervezetek becsatlakoztatása, fiatal nyugdíjasokkal(50+) tagszervezeti bővítés, helyiség gondok megoldása  stb.)

 

Bevételünk 2016-ban 439 eft tagdíjból, 56 eft SZJA 1 %-ból, 553 eft szponzori adományokból ,1.212 e Ft fővárosi, XIII. kerületi, a NEA támogatási szerződésből és 52 e ft egyébből jött össze.

2016-ban kiadásaink között a legjelentősebbek: 486 eft  a rendezvények, 274 eft az iroda - fenntartási ,371 eft a telefon, internet és 290 e ft a könyvelés költségei. Örvendetes, hogy a telefonköltségek 2015-höz képest csökkentek. Ennek oka,hogy egyre több tagszervezetünknél van számítógép, így az információk jó részét email-ben,illetve már jól működő honlapunkon tudjuk eljuttatni.

Összegezve: A NYUBUSZ pozitív pénzügyi eredménnyel zárta  a 2016. évet és az alapszabály szerint vállalt közhasznú tevékenységeinek is eleget tett. Az elért eredmények a tagságunk, az önkénteseink és vezető tisztségviselőink a kitűzött célok megvalósításában való  aktív részvételének tudható be. Önkénteseink, vezető tisztségviselőink díjazásban nem részesültek.

 

A tagszervezeteink a saját szervezésű programjaikon kívül a következő főbb szövetségi rendezvényeken,akciókon vettek részt:

- egészségmegőrző előadásokon, szűréseken

- KORTÁRS segítő HÁLÓZAT létrehozásában, működtetésében

- Tudatos fogyasztói magatartást terjesztő tájékoztatókon

- III. KOR Egyeteme előadásaiban, szemináriumokon

- Regionális versmondó és Országos Vers és Prózamondó

  Fesztiválon

 - Tüdőgyulladás megelőzése érdekében tartott előadásokon és

a margitszigeti sétán

- Mozgásprogramokon(Tánc, Meridián torna)

- Havonta meghirdetett, kulturális  bp-i programokon

- Csillebércen a 3 napos rendezvényen

- Ünnepi rendezvényeinken aktív részt vállalva

- Koncert és színházi előadásokon

- Irodalmi, Kézimunka, Ötlet Körünk havi rendezvényein

- Változatlanul folyik az SOS falu gyerekei részére, a

   maradékból kötött ruhák készítése szociális akciónk

- NYUGDÍJAS EXPÓ-n való részvétel

- Állapotfelmérő anonym ívek önkéntes kitöltése

- Sikerrel elindult  a nyugdíjas munkavállalói programunk,

  amelynek tapasztalatai igen hasznosak a folytatáshoz

- Évek óta működik az ingyenes jogszolgálatunk.

- Kölcsönös előnyökön alapuló kapcsolatot építettünk ki

  mozgáskorlátozott fiatalokkal

- Honlapunk megújult és egyre több információt ad közre.

 

Néhány szót a szövetségünk 2016 évi kapcsolatairól:

 

1.Kerületeink önkormányzataival-egy két kivételtől eltekintve –

a kapcsolataink jók.

2.Nyitottak vagyunk más társszervezetek iránt és a velük  való együttműködést szorgalmazzuk.

a./ a NYOSZ-al való kapcsolat kölcsönösségen alapul, folyamatos és jó.

b./ az Életet az évek bp-i szervezetével: egyoldalú és lehetne jobb.

c./a BRFK Bűnmegelőzésével nyitottságon alapul és jó.

d./ a szakszervezetekkel fejlődő, perspektikus( SZEF Akadémia)

e./ a fogyasztóvédelemmel elfogadható, a jövőben szorosabbá kell tenni.

f./a MVK-el pár éve jól indult, de mostanra kissé megtorpant.

g./ Önkénteseinkkel a kialakult kapcsolat kiváló, a fiatalabb generációkkal reményteli

h./ az 50+ korosztállyal, a nyugdíjba készülőkkel gyenge, a jövőben javítandó

 

Tagszervezeteink tagjai saját közösségükben számos olyan munkát elvégeznek, amelyek szűkebb környezetük és a kerületük számára igen hasznos(pld családsegítő tevékenység,környezet és természetvédő takarítás stb.)

2017. évi feladatainkról csak röviden szólok:

A 2017 évi pénzügyi tervet szintén közreadtuk, a NYUBUSZ munkatervét már korábban megkaptátok. Persze mindkettő elég optimista és csak hozzávetőleges. Változhatnak,  mert azokat az élet általában felülírja . Csupán néhány bevételi forrásunk fix: 500 eft III.Kor Egyetemére, XIII.Kerületi 350 eFt-os támogatás 550 e ft-os szponzori adomány, az elvégzett felmérési munkánk után, szgépes adatrögzítésre, regionális és országos vers mondó fesztiválunkra, mozgásprogramunkra összesen 320 e Ft várható. Év közbeni új szponzorokkal, esetleg további támogatásokkal bevételeink még nőhetnek , a feladataink is változhatnak. Magyarázatként csak annyit, hogy a bizonytalan költségű rendezvényeink összegében szerepeltettük a zárókészletünket is.

 

Persze évek óta vannak konstans feladataink, szolgáltatásaink.

Ilyenek:

-III. KOR EGYETEME, SZEMINÁRIUMOK

- Próza és Versmondó szemlék( Regionális, Országos)

- Rendszeres egészségügyi előadások, szűrések.

- 3 napos csillebérci rendezvényeken részvétel(érdekvédelmi

   Konferencia, Dalkörök fellépése, Mozgás,tánc,népszerűsítése)

- KORTÁRS SEGÍTŐ HÁLÓZAT működtetése

- Fogyasztóvédelmi, jogi, közlekedési, biztosítási tanácsadás

- Havi kulturális programok, kedvezményes színházi előadások

- Rászorultak támogatása(SOS gyerekfalu)

- Séta a tüdőgyulladás Világ Napján

- Irodalmi, Kézimunka, Ötlet Kör

- Honlap működtetése, havi beszámoló a GENERÁCIÓNK-ban

 

Újabb tervezett feladataink:

- A nyugdíjas munkavállalás felpörgetése

- Az  egészség megtartását szolgáló - mozgás és ismereteinket

  bővítő kultúra összekapcsolása - tervezett bp-i sétáinkon.

- Ismeretbővítő, a nyugdíjas életvitelt, aktivitást  segítő

  információk közvetítése, előadások meghívott előadókkal

- Társadalmi rétegek közötti feszültségek csökkentésére

   (Generációk Tánca program, Jótékonysági Koncert)

- Új ismeretek megszerzése,helyszínek, hagyományaink

  ápolása(Paks, Százhalombatta stb)

- Az önkéntes ,rólunk szóló felmérések tapasztalatainak

  megismerése, népszerűsítése a fiatalabb generációknál

- Új kézműves technikák elsajátítása

 

Bár évek óta meghirdettük a „ NYOMOT HAGYNI A VILÁGBAN”

akciónkat,de valahogyan ez nem nagyon megy! Nem szeretünk

írni, de talán  riport formában érdemes lenne folytatni?

Annak ellenére, hogy rövidre terveztem a tájékoztatót –bizony elég hosszú lett. Pedig még értékelni kell az elmúlt 4 évet is.

2014-2017 évről

Az elmúlt 4 év számunkra igen küzdelmes időszak volt. Küzdöttünk – alkalmazott hiányában – az adminisztrációs terhek növekedésével, számunkra a pályázati lehetőségek  csökkenésével, majdhogy nem teljes elmaradásával.

Ennek ellenére – a takarékos gazdálkodás mellett – sikerült szervezetünket a korábbi veszteségből kihúzni, az egyensúlyt létrehozni, majd  stabil nyereséges pályára állni.

Önzetlen segítő munkájukkal sokban hozzájárultak  ehhez tagszervezeteink és kitűnő önkénteseink.

Állandó, vállalt új feladataink teljesültek és méltó módon megünnepeltük 25 éves évfordulónkat.

 

Azt mondja a közmondás,hogy teher alatt nő a pálma!

 

Tapasztalataink szerint, ez így is van, mert :

-     nőtt a nyugdíjas közösségeink összetartó ereje,

-      segítőkészsége, szolidaritása mások iránt,

-     sikerült fenntartani aktivitásunkat, önellátó képességünket,

-     nem felejtettünk el józanul gondolkozni,

-     változatlan a fogékonyságunk az új iránt, de a hagyományokat is tiszteljük,

-     készek vagyunk tapasztalatainkat átadni a fiatalabbaknak,

-     sok önkéntes munkát végeztünk (pld .2014 évi anonym felmérés),

-     nőtt az elismertségünk, ezért több önkéntes is csatlakozott hozzánk,

-     megtanultunk adni, nemcsak  elvárni azt,hogy csak kapjunk.

Jó szándékunk mellett, a hiszékenységünk miatt, azonban néhány kellemetlen tapasztalatra is szert tettünk.

Zárásként idézném 2015-ben hozzánk ellátogató Tarlós István Főpolgármester Úr értékelő szavait:

„Azt tapasztaltam, hogy Önök igyekeznek egymást megérteni, élni akarást lehelni azokba, akiknél ez már csökken.

Nagyon nagy szükség van Önökre!”

Köszönet nektek!

2017. május 10.

                                               Véghné Reményi Mária

                                                           elnök

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

A 2011. évi CLXXXI. törvény 105 § ( 1 )

bekezdésének megfelelően

az Országos Bírósági Hivatalnak benyújtott pénzügyi beszámoló a

2015-ös évről

 

 

 

 

 

 

 
NÉVNAP KÖSZÖNTŐ

Boldog névnapot kívánunk!

 

 

 
IDŐ
 
SZÁMLÁLÓ
Indulás: 2013-06-07
 
BEJELENTKEZÉS
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

Társszerkesztõket keresek a dakotajohnson.tk újranyitásához.Ha érdekel és szeretnél jelentkezni kattints a részletekért!    *****    Április 22. a Föld napja! Az ünnep alkalmából cifraszûrös juhászlegény vár benneteket a Mesetárban! Nézzetek be hozzánk!    *****    Asztrológiai tanácsadás, részletes elemzésekkel, a legkedvezõbb áron és teljesen ingyenes konzultáció, idõkorlát nélkül!    *****    Egy jégkorong-rajongó lelkészgyakornok lány blogja - ha van kedved, nézz be, szeretettel látlak :) Gréti    *****    Minden Kedves látogatómat szeretettel várom Asztrológia oldalamon, ahol az oktatás INGYENES, az elemzés BECSÜLET-KASSZÁS    *****    Ayang Avagy milye is a világ az én szememmel    *****    Charmed - Új külsõ - Még több tartalom - Még több információ, érdekesség - CHARMED - Bûbájos boszorkák - Varázslat - Cha    *****    BOOKISLAND -> A könyvek birodalma elvezet a képzeletünk világába! <- BOOKISLAND    *****    KUTYA VS MACSKA, MELYIK AZ OKOSABB? SZAVAZZ! FÉLSZ A ROBOTOKTÓL, VAGY SEM? MONDD EL! KUTYA VS MACSKA!KUTYA VS MACSKA!!!!    *****    Outsider - Gay - Creative - Rebel - Tolerant - Furry - Brony - Hipster - Gamer - Otherkin - Geek - Autistic    *****    Online Gyermekáruház és bababolt Több ezer termékkel olcsón, országos kiszállítással!    *****    Charmed - Új külsõ - Még több tartalom - Még több információ, érdekesség - CHARMED - Bûbájos boszorkák - Varázslat - Cha    *****    Supernatural - Odaát - 13. Évad - Extrák - Infók - Érdekességek - Odaát - Supernatural - 13.ÉVad - Supernatural - Odaátv    *****    Készítsük el együtt a születési horoszkópodat, látogass el az oldalamra és nézd meg a részleteket. Szeretettel várlak!!!    *****    Adóbevallás 2018 ! 17SZJA - 1753any adónyilatkozat letöltés szja adóbevalláshoz    *****    Részletes személyiség és sors analízis, ajándék 3 év elõrejelzéssel,ingyenes konzultáció,ahol megbeszéljük a kérdéseid!    *****    BOOKISLAND -> A könyvek szigete, ahol ötletet kaphatsz egy jó könyvhöz <- BOOKISLAND    *****    Rendeld meg asztrológiai elemzésed,nagyon kedvezõ feltételekkel,találkozzunk az oldalamon és válassz a sok lehetõségbõl!    *****    Asztrológiai tanácsadás, részletes elemzésekkel, a legkedvezõbb áron és teljesen ingyenes konzultáció, idõkorlát nélkül!    *****    Adóbevallás 2018 sms, határidõ, nyomtatvány és tudnivalók itt