nyubusz
 
MENÜ
 
VIDÁM PERCEK
 
MIBEN SEGÍTHETÜNK?
 
SZOLGÁLTATÁSAINK
 
IRODALOM BARÁTOK
 
KLUB HÍRADÓ
 
IN MEMORIAM
 
KREATÍVAK
 
ÜDÜLÉSI LEHETŐSÉGEK
 
NYUGDÍJAS ÉLETÜNKRŐL
 
TALLÓZÓ
 
PRAKTIKÁK
 
RECEPTEK
 
ÍRJON NEKÜNK

nyubusz@gmail.com

 

 

 

 

 

 
VENDÉGKÖNYV

 

 
KÉPTÁRUNK
 
VISSZANÉZŐ
 
OBH

A 2011. évi CLXXXI. törvény 105 § ( 1 )

bekezdésének megfelelően

az Országos Bírósági Hivatalnak benyújtott pénzügyi beszámoló a

 

2019-es évről

 

 

 

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

2019 ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG JELENTÉSE

 

2019.ÉV PÉNZÜGYI  BESZÁMOLÓ

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

NYUBUSZ Küldöttgyűlés jegyzőkönyve

 

Helyszín: 1054 Budapest, Akadémia u 1.

Időpont: 2020. szeptember 08. 10:00 óra

 

 

Véghné Reményi Mária Matild elnök üdvözli a NYUBUSZ küldöttgyűlés tagjait.

Félperces néma megemlékezést javasol az előző küldöttgyűlést óta klubjaink elhunyt tagjairól.

 

Javaslatot tesz  a küldöttgyűlés lebonyolításához szükséges személyek megválasztására:

 

  -  A küldöttgyűlés levezető elnökének Dr. Balogh Vilmos a FDSZ-BME Nyugdíjas

     Tagozatának elnökét,

  -  A küldöttgyűlés jegyzőkönyv - vezetőjének Bártfainé Kiss Anna önkéntest,

  -  A küldöttgyűlés jegyzőkönyv-hitelesítőinek : Király Istvánnét NYUBUSZ elnök helyettest

     és Reményi Tanásné vezetőségi tagot

  - Szavazat számlálónak  Kiss Erzsébetet és  Klabuzai Józsefet javasolja.

 

A csatolt jelenléti ív alapján megállapítható, hogy a küldöttgyűlés határozatképes, mert az 52 küldöttből  34 fő (65 %) jelen van.

 

1./2020.09.08. küldöttgyűlési határozat:

Véghné Reményi Mária elnök megállapítja, hogy a küldöttgyűlés nyílt szavazással egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megválasztja levezető elnöknek Dr. Balogh Vilmost.

 

2./ 2020.09.08. küldöttgyűlési határozat:

Véghné Reményi Mária elnök megállapítja, hogy az küldöttgyűlés nyílt szavazással egyhangú igen, nulla nem szavazattal, tartózkodás nélkül megválasztja jegyzőkönyv - vezetőnek Bártfainé Kiss Annát.

 

3./ 2020.09.08. küldöttgyűlési határozat:

Véghné Reményi Mária elnök megállapítja, hogy a küldöttgyűlés nyílt szavazással egyhangú igen, nulla nem szavazattal, tartózkodás nélkül megválasztja jegyzőkönyv hitelesítőnek Király Istvánnét és Reményi Tamásnét.

 

4./ 2020.09.08. küldöttgyűlési határozat:

Véghné Reményi Mária elnök megállapítja, hogy a küldöttgyűlés nyílt szavazással egyhangú igen, nulla nem szavazattal, tartózkodás nélkül megválasztja szavazatszámlálónak Kiss Erzsébetet és Klabuzai Józsefet.

A szavazást követően Véghné Reményi Mária  elnök átadja a szót Dr. Balogh Vilmos levezető elnöknek, aki megköszöni a megbízatást.

Tervezett  napirendi témák és  pontok:

 

I./ A NYUBUSZ 2019. évi mérlege, eredmény levezetése és közhasznúsági jelentése a  küldötteknek megküldött írásos anyag alapján.

II./ Szóbeli kiegészítő beszámoló a NYUBUSZ 2019. évi tevékenységéről és a szervezet 2020. évi terveiről.

 

III./ A  Felügyelő Bizottság jelentése a NYUBUSZ 2019. évi tevékenységéről.

 

IV./ Pénzügyi beszámoló 2019. évről, valamint pénzügyi terv javaslat 2020. évre.      

V./ Kérdések, kiegészítések és válaszadás a kérdésekre (elnökség).

 

VI./ Nyílt szavazás a NYUBUSZ:

      - 2019.évi mérlegéről, eredmény levezetéséről, közhasznúsági jelentésről,

 • az elnök 2019. és 2020. évre vonatkozó szóbeli beszámolójáról

 • az FB 2019. évi jelentéséről

VII./ Egyebek

5./ 2020.09.08. küldöttgyűlési határozat:

Dr. Balogh Vilmos levezető elnök megállapítja, hogy a küldöttgyűlés nyílt szavazással egyhangú igen, nulla nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta a javasolt napirendi pontokat.

Dr. Balogh Vilmos levezető elnök felkéri Véghné Reményi Máriát a NYUBUSZ elnökét, hogy tartsa meg az I. - II. napirendi pontokra vonatkozó szóbeli beszámolóját.

I.- II. pont

Szövetségünk, mint a budapesti  és a főváros környezetében működő nyugdíjas és idős közösségek közhasznú ernyőszervezete. 2020. évben tartja a 31. éves közhasznú, civil szervezete fennállását.

Az eltelt idő alatt jócskán megváltozott a nyugdíjas érdekérvényesítés lehetősége, klubjaink és elvárásaink. Új nyugdíjas generáció ( Ratkó ) nőtt fel akik más érdekvédelmi szempontokat tartanak elsődlegesnek.

A két korcsoportra szakadt idős közösségek elvárása csupán egy dologban változatlan és közös – a társadalom méltó elismerésének igényében.

A beszámoló anyagát írásban a törvényi határidő betartásával mindenki kézhez kapta, a 2019. évi Közhasznúsági jelentést, amely a PK - 542. nyomtatványának megfelelően készült, valamint a PK 542- 02 sz. szöveges beszámolót, a Felügyelő Bizottság jelentését 2019 évről, valamint a 2020. évi tervezett költségvetést.

Megjegyzem, nehezítette a mérleg és eredménylevezetés, közhasznúság 2019. évi összeállítását, hogy a könyvelői iroda vezetője 2018. decemberében komoly betegséget kapott.

- A mérleg  szerint a rendelkezésre álló eszközök és források összege 2.689 ezer Ft volt.

  2019-ben a rendelkezésünkre álló források összege 2018 évhez

  viszonyítva kevesebb mint az előző évben. A Fővárosi pályázatokon megnyert összegek kb. 50 %-kal csökkentek, de az adományok az előző évhez viszonyítva növekedtek.

- Növekedett még az előző évihez viszonyítva a tagdíj befizetés – 39,5 %-kal.

- A személyi jövedelemadó átutalt összege 77 ezer Ft volt, ez több mint 2018-ban.

- Végeredményben elmondható, hogy a támogatások (szerződés + adomány) összege jelentősen csökkent. (76 % lett)

- A rendelkezésre álló pénzeszköz 565 ezer ft-tal kevesebb volt, mint az előző évben.

- Összegezve az összes bevétel (forrás) 2.689 ezer Ft.

-Az anyagjellegű ráfordítások (kiadások)  2019-ben jelentősen csökkentek 2.391 ezer ft-ról    356 ezer ft-ra csökkentek, de az egyéb ráfordítások számottevően nőttek. 346 ezer ft-ról 2.487 ezer ft-ra..

-  Személyi jellegű kiadás 2019-ben sem volt.

-   A tárgyévi alaptevékenység közhasznúnak minősült

= önkormányzati támogatás 2.011 ezer Ft

= SZJA 1 % 77 ezer Ft

= adomány 592 ezer Ft.

 • A mérleg szerinti eredmény 2019-ben 62 ezer Ft.

 

A vállalt közhasznú feladatoknak eleget tettünk.

a./Az egészségmegőrzésével kapcsolatos szakmai előadások, szűrések,  melyek jelentős népszerűségnek örvendenek tagszervezeteinknél. Már hagyománynak számítanak – az idősekre kiemelten veszélyes tüdőgyulladásra való – figyelemfelkeltő „ almás” sétáink . 2019-ben november 12-én, jelentős létszámmal a Margit szigeten  tartottuk meg sétánkat.

b./ A kulturális örökségvédelem és közművelődés több témakörben valósult meg 2019-ben szövetségünknél. A kézműves technológiák művelése egyre népszerűbb nyugdíjasaink körében(Ötlet Kör, Kézimunka Kör bővült).Kulturális örökségnek számító íróink, költőink munkásságát az Irodalmi Kör havi rendezvényein népszerűsíti. Immár hagyománnyá vált, hogy az Nyugdíjasok Országos Prózamondó Költészeti  Szemléjét a NYUBUSZ rendezi.

c./A tagszervezeteink és  a szövetségünk is nyitott a természetvédelmi, környezetvédelmi témák iránt

Szövetségünknél – igény esetén – szakértők bevonásával ingyenes energiatakarékossági, felújítási tanácsadást   is működtetünk.

2018. decemberében beléptünk a nagy múlttal rendelkező Magyar Környezetvédelmi Egyesületbe.

d. /Több éve működik az ingyenes jogsegély szolgálat, amit előzetes bejelentés alapján két ügyvédünk lát el. Nagyon népszerű és egyre bővül – a BRFK Bűnmegelőzésével közösen  - működtetett KORTÁRS SEGÍTŐ hálózat, amely a veszélyeztetett helyzetek megelőzésére hívja fel nyugdíjasaink és környezetük figyelmét.

f./ A lakosságot – főleg az időseket – károsító szolgáltatások hatása csak tudatos fogyasztóvédelmi szemlélet elterjesztésével mérsékelhető. Sokat tettünk a káros gyakorlatok széles körű megismertetésével (előadások, email, felhívások) a fogyasztóvédelem területén, de ennek eredményeivel még nem lehetünk elégedettek.

Egyéb tevékenységünkről, problémáinkról

 

 • Szervezeti rendezvényeink 2019-ben a választott tisztségviselőinkkel folyamatosak voltak.

 • Klubjaink vezetőivel 2 havonta programegyeztető információs rendezvényeket tartottunk.

 • Rendszeres kapcsolatot tartottunk Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatalával, a kerületi önkormányzatok civil, kulturális, szociális referenseivel, kiemelten az egészségügy, a közbiztonság, a biztonságos közlekedés és a fogyasztóvédelem területén az időseket érintő kérésekben.

 • Rendszeres és jó a kapcsolatunk a BRFK Bűnmegelőzési Osztályával.

 • Közös programegyeztetések folytak a Nyugdíjasok Országos Szövetségével (sport, versmondó szemle, stb.).

 • Ugyancsak együttműködtünk az ELTE Pszichológiai Tanszékével időskori képzés területén.

 

A NYUBUSZ központi szervezésű rendezvényei, programjai:

 

 • III. kor egyetemének előadásai az ELTÉ-n

 • a Normafa otthon dísztermében a 2. szakértői konferencia

 • nevezetes ünnepek, évfordulók tartása

 • egészségügyi előadások, szűrések (stroke) tartása

 • 2019. júniusban rendeztük meg a Benczúr kertben a Nyugdíjasok Budapesti Szövetségének megalakulásának 30. évfordulóját

 • sikeresen működik az Ötletkör, a Fürge ujjak kézimunka kör, Irodalmi kör

 • részt vettünk a NYOSZ által szervezett 3 napos rendezvényén az ott rendezett dalköri vetélkedőn Balatonfüreden

 • egyre nő a szenior örömtánc népszerűsége Budapesten és az egész országban

 • részt vettünk a 2019. évi Nyugdíjas Expón

 • 2019-ben folytatódott a nyugdíjas munkavállalási programunk

 • megünnepeltük színvonalas kulturális műsorral az Idősek hónapját.

 

A NYUBUSZ 2019. évi működésének közhasznú tevékenységének jelentős költségét a kommunikációs, irodai és rendezvény költségek tették ki. A programokat a választott tisztségviselők és az önkéntes segítők szervezték költségtérítés és egyéb juttatás nélkül. A szervezetnek 2019-ben forrásként tagdíj, fővárosi, kerületi támogatás és szponzori adomány állt rendelkezésre.
 

 

A NYUBUSZ 2020.évi terveiről:

 

A koronavírus sok mindent megváltoztatott.

 

 • a III. kor egyetemi képzés elkezdődött, de a járvány miatt 4 előadás nem került megtartásra

 • elmaradt a márciusra tervezett nőnapi ünnepség és az 1848-as megemlékezés is

 • változatlanul érvényben van a II. félévre az ELTÉ-n folyó képzés folytatása, szemináriumokkal és konferenciával együtt

 • a XIII. kerületi önkormányzattal kötött szerződés (A környezettudatosság fejlesztése fiataloknál idősek közreműködésével, és a XIII. kerületben működő Kézfogás klubunk kulturális műsora) ezévben megvalósul

 • új megbízásunk a XIII. kerület lakossági pályázatának bonyolítása (Jó gyakorlat a változáshoz)

 • valószínűleg az ősszel on-line kell megtartanunk az ELTE előadásait

 • szeptember 18-án kerül sor az Üzenet a változásra című konferencia megtartására a TIT előadótermében

 • lehetőséget kaptunk, hogy digitális oktatást tartanának fiatalok az ezt igénylő időseknek

 • amennyiben a járványhelyzet megengedi, 2020. őszén folytatódhatnak a Pharma Nord egészségügyi előadásai.

 

 

III.pont

 

Dr. Balogh Vilmos levezető elnök: felkéri a küldötteket, hogy az elhangzottakra vonatkozóan tegyék fel kérdéseiket.

 

Dr. Balogh Vilmos levezető elnök: megállapítja, hogy az írásos anyaghoz és az elhangzottakhoz  kérdés, észrevétel nem érkezett.

 A levezető elnök felkéri Véghné Reményi Mária elnököt a  IV. napirendi pont megtartására

 

 

 

IV. pont

Véghné Reményi Mária elnök: a 2020. évi pénzügyi tervezet írásban a küldöttek rendelkezésére lett bocsátva.  Ez az év során módosulhat, a programoknak megfelelően. Az előbbiekben már tájékoztatást adtam részletesen a 2020-ra tervezett programjainkról, ezért azokat nem ismétlem meg. Amennyiben ezek módosulnak, vagy új feladatokkal egészülnek ki a tervezetet módosítani szükséges.

 

V. pont

Dr. Balogh Vilmos levezető elnök felkéri Nagyné Lesti Katalint a Felügyelő Bizottság elnökét  a NYUBUSZ 2019. évi tevékenységét értékelő jelentésének megtartására.

 

Nagyné Lesti Katalin Felügyelő Bizottsági elnöke: A jelenést írásban mindenki rendelkezésre bocsájtották. A NYUBUSZ minden tagja önkéntesen, ellenszolgáltatás nélkül végzi munkáját. Pályázati pénzekhez kilátástalan hozzájutni. A körültekintő, gondos, gazdálkodásnak köszönhetően a NYUBUSZ pozitív évet zárt (nyereség 62 ezer Ft).

Tájékoztatja a Tisztelt Küldöttgyűlést, hogy a bizottság a NYUBUSZ 2019. évi gazdálkodásában hiányosságot nem talált, a szövetség a törvénynek megfelelően folytatta pénzügyi tevékenységét. Kéri annak elfogadását a küldöttgyűléstől.

 

Észrevételek, hozzászólások:

 • Csabakerti Ildikó, Gál Andrásné, Király Istvánné, Szabó Gáborné, Szalai Józsefné kiegészítette a szóbeli beszémolót.

 

Dr Balogh Vilmos levezető elnök: megállapítja,mivel az elhangzottakhoz további hozzászólás, észrevétel, kiegészítés nincs, szavazásra szólítja a Küldöttgyűlést.

VI. pont

 6 . 2020.09.08. küldöttgyűlési határozat:

Dr. Balogh Vilmos levezető elnök megállapítja, hogy a Küldöttgyűlés nyílt szavazással egyhangú igen, nulla nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta a NYUBUSZ 2019. évi mérleget, eredmény levezetést,  közhasznúsági jelentést.

Egyúttal felkéri a NYUBUSZ elnökét, hogy az elfogadott jelentést a többi előírt mellékletekkel együtt, az arra vonatkozó szükséges intézkedéseket és a közzétételi feladatokat tegye meg.

7./ 2020.09.08.  küldöttgyűlési határozat:

Dr. Balogh Vilmos levezető elnök megállapítja, hogy a küldöttgyűlés nyílt szavazással nyílt szavazással egyhangú igen, nulla nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta Véghné Reményi Mária elnök által előterjesztett NYUBUSZ 2019. évi kiegészítő elnöki beszámolóját.

8./ 2020.09.08.   küldöttgyűlési határozat:

 Dr. Balogh Vilmos levezető elnök megállapítja, hogy a küldöttgyűlés nyílt szavazással nyílt szavazással egyhangú igen, nulla nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta Véghné Reményi Mária elnök által előterjesztett NYUBUSZ  2020. évi pénzügyi tervezetét.

9./ 2020.09.08.  küldöttgyűlési határozat:

 Dr. Balogh Vilmos levezető elnök megállapítja, hogy a küldöttgyűlés nyílt szavazással e nyílt szavazással egyhangú igen, nulla nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta a Felügyelő Bizottság 2019. évre vonatkozó jelentését. A jelentés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz írásban csatolva.

Dr Balogh Vilmos levezető elnök: megköszöni a NYUBUSZ elnökségének az elvégzett munkát, jó egészséget és további sikereket kíván az elnökségnek és a jelenlévő küldötteknek.

 

VII. E G Y E B E K

-A NYUBUSZ Elnökségének  tagjai tájékoztatják a küldötteket az elmúlt évben közösség érdekében végzett munkájukról és megköszönik a klubok közreműködő segítségét. Kérik, hogy 2020 évben is hasonló aktivitással támogassák a kezdeményezéseket.

A NYUBUSZ  elnöke felkéri a tagságot, hogy minden körülmények között tartsák be a koronavírusra vonatkozó előírásokat (maszk, kézfertőtlenítés, távolságtartás).

A koronavírus járvány a jelenlegi ismeretek szerint leginkább az idősekre veszélyes. Tartózkodjanak a tömeges rendezvényektől, erősítsék az immunrendszerüket és a védőoltásokat (influenza, tüdőgyulladás) adassák be maguknak. Ne feledkezzenek el a rendszeres mozgás szükségességéről.

 

Dr. Balogh Vilmos : megállapítja, hogy kérdés, egyéb észrevétel az elhangzottakhoz nem érkezett ezért, a  NYUBUSZ  2020.09.08 - i küldöttgyűlését bezárja és megköszöni a küldöttek részvételét és aktivitását.

Mellékelve:

 1. Küldöttgyűlés jelenléti íve

 2. A PK-542 közhasznúsági jelentés a 2019. évről (mérleg, eredmény levezetés, közhasznúsági mellékletek)

 3. A PK-542-02- es szöveges beszámoló

 4. Felügyelő Bizottság jelentése 2019. évi tevékenységről

 5. A 2020. évi pénzügyi terv

 

Budapest, 2020.09.08.  

   Levezető elnök: ………………………………………………………………….

                                  Dr. Balogh Vilmos FDSZ-BME Nyugdíjas Tagozat elnöke

 Jegyzőkönyv –vezető :…………………………………

                                               Bártfainé Kiss Anna

Jegyzőkönyv hitelesítők:……..………………………..                        ……..................................…………

               Reményi Tamásné                                    Király Istvánné elnökhelyettes                                                 

 Nyugdíjasok Budapesti Szövetsége:                                                     

………………………………….

                                                  Véghné Reményi Mária Matild

                                                                 elnök

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NÉVNAP KÖSZÖNTŐ

Boldog névnapot kívánunk!

 

 

 
IDŐ
 
SZÁMLÁLÓ
Indulás: 2013-06-07
 
BEJELENTKEZÉS
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

SKAM - SKAM France - wtFock - Druck - SKAM Italia és a többi! Folyamatosan bõvülõ magyar tartalmak! - SKAM SKAM SKAM    *****    Sorozatok Áprilisban-Read&Speak Blog-Sorozatok Áprilisban-Sorozatok Áprilisban-Read&Speak Blog-Sorozatok Áprilisban    *****    Sorozatok Áprilisban-Read&Speak Blog-Sorozatok Áprilisban-Sorozatok Áprilisban-Read&Speak Blog-Sorozatok Áprilisban    *****    SKAM - SKAM France - wtFock - Druck - SKAM Italia és a többi! Folyamatosan bõvülõ magyar tartalmak! - SKAM SKAM SKAM    *****    Gondolatok, vélemények, élménybeszámolók, tagek és egyebek (kpop, ajánlók, horror, blogtippek)    *****    Naruto rajongói oldal és Fanfiction Konoha.hu, Naruto rajongói oldal és Fanfiction Konoha.hu Naruto rajongói oldal    *****    A dohányboltos lány új novella. Sniffany felnõtt meséi, képei és versei a blogon :)    *****    Informatika és Informatikus könyvtáros tételek    *****    AemyDesign.hu teljes kódolt designek gportalra és wordpressre, kódok, tutorialok. képek - AemyDesign.hu - AemyDesign.hu    *****    SKAM - SKAM France - wtFock - Druck - SKAM Italia és a többi! Folyamatosan bõvülõ magyar feliratos tartalmak! - SKAM    *****    Kedves látogatóim! Március hónapban, minden születési horoszkóp megrendeléshez egy Biotérkép elemzést adok ajándékba!!!!    *****    Naruto rajongói oldal és Fanfiction Konoha.hu, Naruto rajongói oldal és Fanfiction Konoha.hu Naruto rajongói oldal    *****    Luxus házikedvenc prt lányokról szóló kis történet, egyéb cikkek.:)    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    Adóbevallás (Szja) - SMS-BEN KÉRHETI A BEVALLÁST!!! Kinek készít a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV)    *****    A horoszkópod olyan tendenciákra mutat, melyek ismerete, sokat segít az elõre jutásban, a fejlõdésben. Rendeld meg most!    *****    Nagyon részletes születési horoszkóp 20-25 oldal + 3 éves elõrejelzés 20-25 oldal,e-mailben, utána ingyenes konzultáció.    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és versei a blogon :)    *****    Nagyon kedvezõ asztrológiai megrendelés! Születési horoszkóp+3éves elõrejelzés+konzultáció,csak 3000 Ft. Kattints várlak    *****    Ajándékozz kézmûves terméket Marilona Ékszerekbõl. Biztosan találsz megfelelõt, Valetin, esküvõ, szüli és névnapokra.