nyubusz
 
MENÜ
 
MIBEN SEGÍTHETÜNK?
 
KLUB HÍRADÓ
 
SZOLGÁLTATÁSAINK
 
IRODALOM BARÁTOK
 
IN MEMORIAM
 
KREATÍVAK
 
A NYOSZ ÉLETÉBŐL
 
VIDÁM PERCEK
 
ÜDÜLÉSI LEHETŐSÉGEK
 
TALLÓZÓ
 
PRAKTIKÁK
 
RECEPTEK
 
ÍRJON NEKÜNK

nyubusz@gmail.com

 

 

 

 

 

 
VENDÉGKÖNYV

 

 
KÉPTÁRUNK
 
VISSZANÉZŐ
 
OBH

A 2011. évi CLXXXI. törvény 105 § ( 1 )

bekezdésének megfelelően

az Országos Bírósági Hivatalnak benyújtott pénzügyi beszámoló a

2017-es évről

 

 

 

 

 

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

                           Szóbeli beszámoló

 

A NYUBUSZ 2017 .évi tevékenységéről és a 2018. évi tervekről.

 

 

Minden év tavasza a beszámolók időszaka. Legyen az a gazdasági élet szereplője, vagy civil szervezet – a beszámoló, a számvetés  az előző év tevékenységéről, eredményeiről és az aktuális év  terveiről szól.

Így van ez nálunk is  a közhasznú  Nyugdíjasok Budapesti Szövetségénél is!

A NYUBUSZ 2017 évi tevékenységéről a közhasznúsági jelentés, mérleg és eredmény levezetés tükrében

Szövetségünk, mint a budapesti  és a főváros környezetében működő nyugdíjas és idős közösségek közhasznú ernyőszervezete lassan már 30 éves lesz 2018 év tavaszán.

Hosszú idő telt el az indulástól máig, az évek során jócskán megváltoztak a nyugdíjas érdekérvényesítés lehetőségei,módszerei, prioritásai és bizony megváltoztunk mi is és az elvárásaink. Időközben bekerült közénk az új nyugdíjas generáció, korszerű ismeretekkel, felgyorsult intenzitással ösztökéli, várja a változást a meglévő nyugdíjas életminőség területén. Az új, magasabb nyugdíjjal rendelkező  nyugdíjas generáció az  érdekvédelemben más szempontokat tart elsődlegesnek, mint az idősebbek.

A két korcsoportra szakadt idős közösségek elvárása csupán egy dologban változatlan és közös – a társadalom méltó elismerésének igényében.

Hát ennyit bevezetőül!

1./Mindenki kézbe kapta a 2017. év mérlegét, eredmény levezetését és közhasznúsági jelentését.

Ezért  röviden összefoglalnám a lényeget és a tényszámokból a következő megállapításokat tenném:

- A mérleg  szerint a rendelkezésre álló eszközök és források összege

  2.231 eFt volt.

  2016-hoz viszonyítva ez 2017-ben kissé növekedett( 12 %-ai)

 - Örömmel állapítható meg, hogy a tagdíj bevétel - az előző évhez

   viszonyítva – 26 %-al nőtt 439 eFt-ról 555 eft-ra

- A támogatások(1.773 e Ft) szintén emelkedtek, amelyekből 542 eft

  adománynak minősül.(Pharma Nord Kft, Silverfox Nyubusz Közérdekű

  Nyugdíjas Szövetkezet és egyéb kisebb adományok).

  A NYOSZ 412 eFt támogatást nyújtott a Nyubusz-nak a kutatásban

  végzett munkákért és a Régiós és Országos Nyugdíjas Versmondó

  rendezvények sikeres megszervezéséért.

- A személyi jövedelemadó átutalt összege 69 eFt volt, kissé több , mint

  2016-ban.

- Az anyagjellegű ráfordítások növekedése a támogatások

  teljes,vagy részleges utófinanszírozásának tudható be.

- A tárgyévi  közhasznú tevékenység eredménye 281 eFt , amely

   kisebb,mint az elöző évi.( csupán 44 %-a   2016 évinek)

   Ennek fő oka a rendezvények  anyag jellegű ráfordításainak

   emelkedése. Nehezítette a szövetség helyzetét, a tervezhetőséget, hogy

   a főváros  két szerződése gyakorlatilag utófinanszírozottnak minősült.

   A támogatási összeg – a program megvalósulása után, vagy

   közben - érkezett meg számlánkra.  Így a határidőre teljesítendő

   közhasznú rendezvényeink  költségeit a meglévő forrásainkból kellett

   előre fedezni.

 

 

2./A vállalt közhasznú feladatoknak eleget tettünk.

a./Különösen említésre méltóak  az egészségmegőrzésével kapcsolatos szakmai előadások,szűrések,  melyek jelentős népszerűségnek örvendenek. Már hagyománynak számítanak – az idősekre kiemelten veszélyes tüdőgyulladásra valófigyelemfelkeltő „ almás” sétáink . 2017-ben a Vajdahunyad várnál tartottuk meg sétánkat.

b./ A kulturális örökségvédelem és közművelődés több témakörben valósult meg 2017-ben szövetségünknél. A kézműves technológiák művelése egyre népszerűbb nyugdíjasaink körében(Ötlet Kör, Kézimunka Kör újjá szerveződött).Kulturális örökségnek számító íróink, költőink munkásságát az Irodalmi Kör havi rendezvényein népszerűsíti. Egyre több résztvevőt és érdeklődőt vonz – a NYUBUSZ által rendezett – szeptemberi Országos Költészeti és Prózamondó Szemle

c./A tagszervezeteink és  a szövetségünk is nyitott a természetvédelmi, környezetvédelmi témák iránt. Szívesen vesszük az ezekkel kapcsolatos előadásokat(ELTE-n) és népszerűek kerületeinkben a közterek tavaszi takarítása, szemétszedés, amelybe fiatal generációk is bekapcsolódnak. Szövetségünknél – igény esetén – szakértők bevonásával ingyenes energiatakarékossági tanácsadást   is működtetünk.

d./ Az idős ember életében is előfordulnak joggal kapcsolatos problémák.

Évek óta működik a NYUBUSZ-nál ingyenes jogsegély szolgálat. Ezt előzetes bejelentés alapján két ügyvédünk látja el. Nagyon népszerű és egyre bővül – a BRFK Bűnmegelőzésével közösen  - működtetett KORTÁRS SEGÍTŐ hálózat, amely a veszélyeztetett helyzetek megelőzésére hívja fel nyugdíjasaink és környezetük figyelmét.

e./ A nyugdíjasaink családsegítő tevékenysége, betegápolás, gyerekfelügyelet kiemelt és példaértékű. Szövetségünk 2017-ben kerekes székes kamaszokkal vette fel a kapcsolatot és kértük fel őket budapesti nyugdíjasaink anonim felvett adatainak számítógépes rögzítésére. A kapcsolatfelvétel velük jónak bizonyult és az általuk elvégzett munka  mindkét korosztálynak  haszonnal járt. A program a  két korosztály gondolkozásának, életvitelének megismerését, közeledését szolgálta.

f./ A lakosságot – főleg az időseket – károsító szolgáltatások hatása csak tudatos fogyasztóvédelmi szemlélet elterjesztésével mérsékelhető. Sokat tettünk a káros gyakorlatok széles körű megismertetésével(előadások, email, felhívások) a fogyasztóvédelem területén.

 

3./Egyéb tevékenységünkről, problémáinkról

a./ A főváros támogatásával  színvonalas helyszínen és ünnepi programmal méltó módon megünnepeltük az IDŐSEK HÓNAPJÁT a BENCZUR Házban

b./ Résztvettünk a Csillebérci 3 napos Fesztiválon és decemberben a NYUGDIJAS EXPÓ-n.

c./ Az ELTÉ-n  2017-ben is folytatódtak az előadások, különösen az őszi szemeszter volt jobb. A szemináriumok sikere kétséges, amennyiben a meghirdetett téma iránt az idősek érdeklődése csekély

d./ Elnökségünk igyekezett tartani a kapcsolatot klubjainkkal. A legnagyobb gond a klubok tagjainak kiöregedése és nem biztosított a vezetői utánpótlás. Új fiatal nyugdíjasok bevonásával - új szemléletű -további klubok létrehozására lenne szükség.

e./ Fontos lenne az aktivitás fokozása rendszeres mozgási programmal

f./ Közérdekű nyugdíjas szövetkezetünk sikere még várat magára. Ez nem a nyugdíjas munkát vállalni akarókon múlik, hanem az újat nehezen elfogadó leendő munkaadókon. Megjegyzendő sokszor hátrány a számítógépes ismeret hiánya munkát vállalni akaróknál.

 

A NYUBUSZ 2018 évi terveiről:

-2018-ban változatlanul lesz felnőttképzés, remélem jó témájú szeminárium is. ( A tavaszi ELTE előadásainak összeállításánál  - Berényi Ildikó a szervező – igyekezett figyelembe venni a NYUBUSZ véleményét is.

- Örömmel számolhatok be április 12-én a NORMAFA OTTHON DÍSZTERMÉBEN csodálatos helyszínen és biztosított körülmények között magas színvonalú, nagy sikerű  tudományos konferenciánkról. „Nyugdíjasok a történelem sorsfordítóiban” című rendezvényen kitűnő előadók és kutatók tartottak előadást(Dr.Jászberényi József Dr. Köteles Lajos, Dr.Rozsnyai Katalin ,Dr. Benkei- Kovács Balázs) Külön érdekessége volt, hogy a NORMAFA OTTHON Dalköre tavaszi összeállítással köszöntötte a rendezvényt és az Otthon egy 93 éves polihisztor lakója G. Tóth Károly „Az időskori fiatalság” címmel osztotta meg gondolatait. Persze a konferencia végén Bencze Enikő Hegedűs Valér zongorakíséretével bűvölt el bennünket egy sanzon összeállítással. Csupán egy szomorúságom volt -bár számítottam rátok – alig tiszteltétek meg a rólunk szóló konferenciát.

-Voltak és lesznek is – a nagy érdeklődést kiváltó - egészségügyi előadások és szűrések.

-A II.félévben közgazdasági és érdekvédelmi témákban  is tervezett előadás.

-Lesz őszi „ almás” séta, városnéző kulturális programok.

-Nagy intenzitással működnek köreink(Irodalmi , Ötlet és Kézimunka)

-Lesz régiós és országos versszemle is.

-Megünnepeljük csodálatos programmal, szép helyszínen az IDŐSEK HÓNAP-ját és egyéb ünnepeinket.(2018. március 20.)

-Tervezünk egy szolidarítási koncertet a házi gondozók javára.

-Részt veszünk a Hárshegyi 3 napos konferencián.

-Elindult a VOLTAREN mozgásprogram(Felelős: Baranyi- Antalné)

-Bővitjük a KORTÁRS SEGITŐ HÁLÓZAT-ot és  előadásait bűnmegelőzés, fogyasztóvédelem területén tovább népszerűsítjük.

-Új témaként indítjuk a KTI és BRFK-val együtt az idősek közlekedés biztonsági programját.

-Küzdünk ez évben is az aktív nyugdíjasok munkavállalási lehetőségeinek bővítésért.

-Kulturális és zenei programokat is közvetítünk.

Amihez ez évben a tevékeny részvételetekre számítunk:

1./Meglévő közösségek fejlesztése, információ közvetítés korszerűsítése.

2./Új  fiatal nyugdíjas közösségek létrehozása

3./Érdekvédelmi igényfelmérés 60 év alatti, 60-75 év, 75- 95 év közötti

    nyugdíjasoknál.

4./Utódnevelés a vezetői gárdában

4./ Közösségi célok aktualizálása , elfogadásuk erősítése.

5./ Mozgási aktivitás  növelése nyugdíjas tagjaitoknál

6./ Segítségnyújtás, együttműködés fiatalabb generációkkal

7./ Nyugdíjas munkavállalási igény felmérése idős és fiatal nyugdíjasoknál.

Biztatásként a beszámolómat  TERÉZ ANYA mondásával zárom, amelyet jó szívvel figyelmetekbe ajánlok:

„Úgy érezzük, hogy amit teszünk ,

 csak csepp a tengerben.

Enélkül a csepp nélkül azonban

sekélyebb volna a tenger

Budapest, 2018-04-22.

                                               Véghné Reményi Mária

                                                                      elnök

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

 

 

 

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

A 2011. évi CLXXXI. törvény 105 § ( 1 )

bekezdésének megfelelően

az Országos Bírósági Hivatalnak benyújtott pénzügyi beszámoló a

2016-os évről

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:

 

 

 

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Nyugdíjasok Budapesti Szövetsége

1054 Budapest Akadémia utca 1.

Nyilvántartási szám:     01-08-60063

 

Nyugdíjasok Budapesti Szövetsége

 

 

Felügyelő Bizottságának jelentése az Egyesület 2016. évi tevékenységérő

 

Nyugdíjasok Budapesti Szövetsége Felügyelő Bizottságának jelentése az Egyesület 2016. évi tevékenységéről.

 

A Felügyelő Bizottság áttekintette a Nyugdíjasok Budapesti Szövetségének 2016.évi pénzügyi és szakmai tevékenységét, ügyvitelét.

A FB az elnökség által rendelkezésre bocsátott dokumentumok (Közhasznúsági beszámoló, közhasznú szervezetek pénzügyi beszámolója, stb.) alapján az alábbi megállapításokat tette:

 

Az elkészült mérleg szerint az eszközök és források értéke 201 6december 31-én 1.995.000.- forint. A 2016 . év közhasznú eredménye +648.000.-Ft.

Összesítve a Nyugdíjasok Budapesti Szövetsége 2016-os évet pozitív eredménnyel zárta

 

Egyesületünk pénzügyi helyzete a 2016. december 31-i állapotnak megfelelően az alábbiak szerint alakult:

2016. évi bevételek:

Pályázati bevétel                                              205.001-Ft

Támogatási bevétele                                    1.007.000.-Ft

Adományok                                                   552.500.-Ft

Tagdíjak                                                         439.100.-Ft

Újság előfizetés                                                52.000.-Ft

1% Szja felajánlás                                             56.106.-Ft

Kamat bevétel                                                       148.-Ft

 

Közhasznú tevékenység bevétele              2.311.855.-Ft

 

2016 évi költségek:      

Irodafenntartási költségek                             274.335.-Ft

Rendezvények költségei                                486.345.-Ft

Újság előfizetés                                               24.003.-Ft                                       

Egyéb anyagjellegű költség                               2.200.-Ft

Fizetett tagdíj                                                  30.000.-Ft

Hirdetés, reklám propaganda költség                          48.850.-Ft

Utazási költség                                                10.550.-Ft

Posta költség                                                     6.230.-Ft

Telefon                                                          370.814.-Ft

Könyvelési                                                     290.000.-Ft

Egyéb igénybevett szolgáltatás                       69.825.-Ft

Bank költség                                                    50.947.-Ft

 

Közhasznú tevékenység költségei           1.664.099.-Ft

Közhasznú tevékenység eredménye:                             647.756.-Ft        

A Nyugdíjasok Budapesti Szövetségének Eszköze 2016 évben

Pénzeszközök:

Házipénztár                                                      60.915.-Ft

Bankszámlán                                               1.823.697.-Ft

Követelések:

Elszámolásra kiadott előleg                           110.000.-Ft

 

Eszközök összesen                                     1.994.612.-Ft

 

Az Egyesület pénzgazdálkodásának vizsgálata során a pénzeszközök gondos felhasználását állapítottuk meg. Nem találtunk szabályszerűtlenséget. A pénzmozgás bizonylatai a pénzügyi szabályoknak megfelelően lettek kiállítva és ellenbizonylatokkal, megállapodásokkal alátámasztva

A hatékony költséggazdálkodásnak megfelelően a pénzeszközök állománya a 2015 évhez viszonyítva 583.000.-Ft-tal növekedett.

A tagdíj befizetés csökkent, így a FB . javasolja, hogy aktivizálni kell a tagszervezést.

A vezető tisztségvíselől díjazásban nem részesültek.

Az Egyesület könyvelését illetően nem történt változás. Továbbra is a korábbi

könyvelő cég végzi ezt a feladatot, megbízás alapján.

A FB javasolja a pénzügyi jelentés közgyűlés általi elfogadását.

Budapest, 2017.május 02.

 

Nyugdíjasok Budapesti Szövetségének Felügyelő Bizottsága

                   :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::                                                           

Szóbeli beszámoló a 2017 május 22.-i küldöttgyűléshez

Tisztelt meghívott vendégeink!

Tisztelt küldöttek, nyugdíjas társaim!

Tisztelt önkéntes segítőink!

 

 

Nem tudok szabadulni Némethné Jankovics Györgyi a NYOSZ elnökének a NÉPSZAVA 2017.április 22-i számában” Az édes napsugárból nekünk is jár” megjelent cikkének tömör, konkrét megállapításaitól. A cikk rólunk szól, látlelet a mi helyzetünkről, a jelenlegi társadalmi megítélésünkről, az elfogadottságunkról és természetesen a bűneinkről is.

Csak abban reménykedem, hogy ezekben hamarosan változás következik be, amikor magunkról tényadatokat  (nyugdíjas anonym felmérés alapján) tudunk közölni a mai magyar társadalom felé.

Tudom lesz megdöbbenés, hitetlenkedés és vita!- de most lépjünk  túl ezen és beszéljünk magunkról a 28 éves közhasznú civil szervezetünk a Nyugdíjasok Budapesti Szövetsége 2016 évi működéséről, tevékenységéről.

2016.évről

Valamennyien megkaptátok és elolvashattátok a 2016 évi  Pk.242 közhasznúsági jelentést mérleggel, eredmény levezetéssel, szöveges beszámolóval és  a Felügyelő Bizottság  jelentését a 2016 évi tevékenységről. Tudom az itt leírtak sokunk számára „ bikfa”nyelven van, a nem szakemberek számára nehezebben érthető. Így az ezekben foglalt fontosabb számokról, a lényegről most csak rövid - az átlag ember számára - közérthetőbb összefoglalást adok.

A pénzügyi helyzet 2016. december 31-én:

- a közhasznú tevékenység bevétele:  2.311.855 Ft

- a közhasznú tevékenység költségei: 1.664.099 Ft

- a közhasznú tevékenység eredménye: 647.756 Ft

 

A FB véleménye szerint 2016 évet hatékony költséggazdálkodás jellemezte, mivel a pénzeszközök állománya 2015 évhez viszonyítva 583.000 Ft-al növekedett.

 

 Összetételéből kiemelve a tagdíjbevétel – előző évhez viszonyítva - 468.e Ft-ról 439.e Ft-ra csökkent. Ennek számos oka van: pld tagszervezetek év közi megszűnése, ellehetetlenülése a vezető, több tag halála, helyiség hiánya miatt, kismértékben befizetések elmaradása miatt. A jövőre nézve ezek a tapasztalatok a  számos feladatot jelentenek szövetségünknek.( Pld.Bp-en, Bp vonzáskörzetében új tagszervezetek becsatlakoztatása, fiatal nyugdíjasokkal(50+) tagszervezeti bővítés, helyiség gondok megoldása  stb.)

 

Bevételünk 2016-ban 439 eft tagdíjból, 56 eft SZJA 1 %-ból, 553 eft szponzori adományokból ,1.212 e Ft fővárosi, XIII. kerületi, a NEA támogatási szerződésből és 52 e ft egyébből jött össze.

2016-ban kiadásaink között a legjelentősebbek: 486 eft  a rendezvények, 274 eft az iroda - fenntartási ,371 eft a telefon, internet és 290 e ft a könyvelés költségei. Örvendetes, hogy a telefonköltségek 2015-höz képest csökkentek. Ennek oka,hogy egyre több tagszervezetünknél van számítógép, így az információk jó részét email-ben,illetve már jól működő honlapunkon tudjuk eljuttatni.

Összegezve: A NYUBUSZ pozitív pénzügyi eredménnyel zárta  a 2016. évet és az alapszabály szerint vállalt közhasznú tevékenységeinek is eleget tett. Az elért eredmények a tagságunk, az önkénteseink és vezető tisztségviselőink a kitűzött célok megvalósításában való  aktív részvételének tudható be. Önkénteseink, vezető tisztségviselőink díjazásban nem részesültek.

 

A tagszervezeteink a saját szervezésű programjaikon kívül a következő főbb szövetségi rendezvényeken,akciókon vettek részt:

- egészségmegőrző előadásokon, szűréseken

- KORTÁRS segítő HÁLÓZAT létrehozásában, működtetésében

- Tudatos fogyasztói magatartást terjesztő tájékoztatókon

- III. KOR Egyeteme előadásaiban, szemináriumokon

- Regionális versmondó és Országos Vers és Prózamondó

  Fesztiválon

 - Tüdőgyulladás megelőzése érdekében tartott előadásokon és

a margitszigeti sétán

- Mozgásprogramokon(Tánc, Meridián torna)

- Havonta meghirdetett, kulturális  bp-i programokon

- Csillebércen a 3 napos rendezvényen

- Ünnepi rendezvényeinken aktív részt vállalva

- Koncert és színházi előadásokon

- Irodalmi, Kézimunka, Ötlet Körünk havi rendezvényein

- Változatlanul folyik az SOS falu gyerekei részére, a

   maradékból kötött ruhák készítése szociális akciónk

- NYUGDÍJAS EXPÓ-n való részvétel

- Állapotfelmérő anonym ívek önkéntes kitöltése

- Sikerrel elindult  a nyugdíjas munkavállalói programunk,

  amelynek tapasztalatai igen hasznosak a folytatáshoz

- Évek óta működik az ingyenes jogszolgálatunk.

- Kölcsönös előnyökön alapuló kapcsolatot építettünk ki

  mozgáskorlátozott fiatalokkal

- Honlapunk megújult és egyre több információt ad közre.

 

Néhány szót a szövetségünk 2016 évi kapcsolatairól:

 

1.Kerületeink önkormányzataival-egy két kivételtől eltekintve –

a kapcsolataink jók.

2.Nyitottak vagyunk más társszervezetek iránt és a velük  való együttműködést szorgalmazzuk.

a./ a NYOSZ-al való kapcsolat kölcsönösségen alapul, folyamatos és jó.

b./ az Életet az évek bp-i szervezetével: egyoldalú és lehetne jobb.

c./a BRFK Bűnmegelőzésével nyitottságon alapul és jó.

d./ a szakszervezetekkel fejlődő, perspektikus( SZEF Akadémia)

e./ a fogyasztóvédelemmel elfogadható, a jövőben szorosabbá kell tenni.

f./a MVK-el pár éve jól indult, de mostanra kissé megtorpant.

g./ Önkénteseinkkel a kialakult kapcsolat kiváló, a fiatalabb generációkkal reményteli

h./ az 50+ korosztállyal, a nyugdíjba készülőkkel gyenge, a jövőben javítandó

 

Tagszervezeteink tagjai saját közösségükben számos olyan munkát elvégeznek, amelyek szűkebb környezetük és a kerületük számára igen hasznos(pld családsegítő tevékenység,környezet és természetvédő takarítás stb.)

2017. évi feladatainkról csak röviden szólok:

A 2017 évi pénzügyi tervet szintén közreadtuk, a NYUBUSZ munkatervét már korábban megkaptátok. Persze mindkettő elég optimista és csak hozzávetőleges. Változhatnak,  mert azokat az élet általában felülírja . Csupán néhány bevételi forrásunk fix: 500 eft III.Kor Egyetemére, XIII.Kerületi 350 eFt-os támogatás 550 e ft-os szponzori adomány, az elvégzett felmérési munkánk után, szgépes adatrögzítésre, regionális és országos vers mondó fesztiválunkra, mozgásprogramunkra összesen 320 e Ft várható. Év közbeni új szponzorokkal, esetleg további támogatásokkal bevételeink még nőhetnek , a feladataink is változhatnak. Magyarázatként csak annyit, hogy a bizonytalan költségű rendezvényeink összegében szerepeltettük a zárókészletünket is.

 

Persze évek óta vannak konstans feladataink, szolgáltatásaink.

Ilyenek:

-III. KOR EGYETEME, SZEMINÁRIUMOK

- Próza és Versmondó szemlék( Regionális, Országos)

- Rendszeres egészségügyi előadások, szűrések.

- 3 napos csillebérci rendezvényeken részvétel(érdekvédelmi

   Konferencia, Dalkörök fellépése, Mozgás,tánc,népszerűsítése)

- KORTÁRS SEGÍTŐ HÁLÓZAT működtetése

- Fogyasztóvédelmi, jogi, közlekedési, biztosítási tanácsadás

- Havi kulturális programok, kedvezményes színházi előadások

- Rászorultak támogatása(SOS gyerekfalu)

- Séta a tüdőgyulladás Világ Napján

- Irodalmi, Kézimunka, Ötlet Kör

- Honlap működtetése, havi beszámoló a GENERÁCIÓNK-ban

 

Újabb tervezett feladataink:

- A nyugdíjas munkavállalás felpörgetése

- Az  egészség megtartását szolgáló - mozgás és ismereteinket

  bővítő kultúra összekapcsolása - tervezett bp-i sétáinkon.

- Ismeretbővítő, a nyugdíjas életvitelt, aktivitást  segítő

  információk közvetítése, előadások meghívott előadókkal

- Társadalmi rétegek közötti feszültségek csökkentésére

 

 
NÉVNAP KÖSZÖNTŐ

Boldog névnapot kívánunk!

 

 

 
IDŐ
 
SZÁMLÁLÓ
Indulás: 2013-06-07
 
BEJELENTKEZÉS
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

STAR STABLE ONLINE BLOG - Kattints ha te is játszol a játékkal, vagy csak érdekel :) Puszi Daisy    *****    ANEZKABLOG megnyitotta kapuit, ahol a valódi, õszinte életét, véleményét olvashatjátok el!    *****    Duguláselhárítás Debrecen    *****    Visszaszámlálás indul! A popzene 2018-as évét foglaljuk össze. Dalok, albumok, videoklipek.    *****    STAR STABLE ONLINE - R A J O N G Ó I O L D A L - Daisy Doveer - STAR STABLE ONLINE    *****    Aranysárkányok korának 617-edik esztendejében...    *****    If this is the end in fire we should burn together    *****    Keresett karakterek // Szerepjáték // Csatlakozz // Varázslat és Sárkányvér // Aneliath    *****    snowflakes in the wrong place    *****    ♛ ANELIATH ☉ varázslat és sárkányvér    *****    every monster was a (wo)man first    *****    Fedett lovardák,kör karámok, angol lovas bokszok, gép-takarmány tárolók gyártás,szerelését, építését vállaljuk!    *****    Meditációk az okkult életrõl    *****    SZÉP AJÁNDÉK EGY SZEMÉLYES HOROSZKÓP.SZEREZZ ÖRÖMET SZERETTEIDNEK KARÁCSONYRA,EGY SZEMÉLYISÉG ÉS SORS ANALÍZISSEL!VÁRLAK    *****    MINDIG SZÉP AJÁNDÉK EGY SZEMÉLYES HOROSZKÓP. Szerezz örömet SZERETTEIDNEK Karácsonyra egy tartalmas elemzéssel!    *****    A horoszkóp a lélek tükre, egyszer mindenkinek bele kell néznie. Tegyél egy próbát, én segítek az értelmezésben. Várlak!    *****    Rendelj szeretteidnek, asztrológiai elemzéseket, a 20-25 oldalas születési horoszkóp elõrejelzéssel,nagyon szép ajándék!    *****    Hamarosan, karácsony:rendelj, születési, elõrejelzési, párkapcsolati, fogamzási,hold horoszkópot, biotérképet ajándékba!    *****    szekelyhirdeto    *****    Te mit tennél, hogy a legnagyobb titkod, titok is maradjon?