nyubusz
 
MENÜ
 
MIBEN SEGÍTHETÜNK?
 
KLUB HÍRADÓ
 
SZOLGÁLTATÁSAINK
 
IRODALOM BARÁTOK
 
IN MEMORIAM
 
KREATÍVAK
 
A NYOSZ ÉLETÉBŐL
 
VIDÁM PERCEK
 
ÜDÜLÉSI LEHETŐSÉGEK
 
TALLÓZÓ
 
PRAKTIKÁK
 
RECEPTEK
 
ÍRJON NEKÜNK

nyubusz@gmail.com

 

 

 

 

 

 
VENDÉGKÖNYV

 

 
KÉPTÁRUNK
 
VISSZANÉZŐ
 
Harmadik Kor Egyeteme

Kedves Nyugdíjas Barátaim!

Az ELTE PPK a Harmadik Kor Egyeteme keretén belül a 2017/2018-as  tanév tavaszi félévében is szemináriumokon való részvétel lehetőségét kínálja fel, az érdeklődő, tanulni vágyó nyugdíjasok számára.
   A szemináriumokra jelentkezni lehet a 2018. február 21.-i előadás előtt egy órával (13.00-tól) az ELTE PPK 1075 Kazinczy u. 23-27. aulájában. Ezért kérjük, hogy az érdeklődők korábban jelenjenek meg!
    A NYUBUSZ részéről a koordinációt és a regisztrációt Böde Józsefné Ica végzi.

A szemináriumok témáját és időpontját, az oktatók nevét, a tantermek számát az alábbiak tartalmazzák:

 

1. A média szerepe a családi gyökerek megismerésében
Oktató: Molnár Attila Károly

A szeminárium keretein belül lehetőség nyílik technikák feltárására a családtörténet bemutatása céljából. Olyan eszközök közös kipróbálása a cél, amelyekkel életutak feldolgozását, a családdal megélt események rögzítését, a rögzített és feldolgozott elemek megosztását valósíthatjuk meg. A technikák használatával minden résztvevő egyéni összeállítást készíthet, amelyet máris bemutathat családtagjai, rokonai körében.

A szemináriumok tervezett időintervalluma: 5 csütörtöki alkalommal (2018. március 1, 8, 22, 29, április 5.). 10.00-13.00

Helyszín: 1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27. 313. számítógépterem

 

2.  Az Európai Unió története az oktatás világán keresztül

Oktató: Kasza Georgina

A szeminárium célja, hogy a hallgatók megismerjék az Európai Unió létrejöttét, történetének legfontosabb állomásait, valamint hogy az oktatás és képzés világán keresztül betekintést nyerjenek az unió fejlődésébe, mindennapi működésébe. A kurzus során a hallgatók megismerkedhetnek az egész életen át tartó tanulás politikájával, annak fontosságával, valamint mindennapi életünkre gyakorolt hatásával. A szeminárium egyedi és egyéni példákon keresztül, a résztvevők előzetes tudásának, tapasztalatainak felhasználásával, valamint páros, valamint csoportmunkával igyekszik elősegíteni a tanulás folyamatát.

A szemináriumok tervezett időintervalluma: 9 pénteki alkalommal (2018. március 2, 9, 23, április 6, 13, 20, 27, május 4, 11.).
(Az időpont később lesz pontosítva.)

Helyszín: 1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27. 204. terem

3.Tanulástámogatás online környezetben
Oktató: Szilágyi Gabriella

A kurzus a résztvevők digitális ismereteinek, tudásának fejlesztésére és bővítésére irányul. Célja, hogy megismertesse a hallgatókkal az online blogok felépítését és gyakorlati használatát. A kurzus végére a hallgatók képessé válnak a digitális környezetben történő önálló tartalomalkotásra- és rendszerezésre, weboldal formájában. Megismerik és elsajátítják a szerzői jogvédelem fontos tudnivalóit és az online tér felhasználhatóságának széles skáláját. A kurzus gyakorlati jellegű, ezért a számítógép készségszintű használata szükséges.

A szemináriumok tervezett időintervalluma: 5 hétfői alkalommal (2018. március 5, 12, 19, április 23, május 7.) 16:00-19:00

Helyszín: 1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27. 313. számítógépterem

 

Budapest, 2018. február 10.              Véghné Reményi Mária 

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Kedves Harmadik Kor Egyeteme Hallgatói !

Mint már jeleztük ebben a félévben is folytatódik  a Harmadik Kor Egyeteme. ( előadások és szemináriumok )

Az előadások kéthetente szerdánként  14 órától kerülnek megrendezésre,  helyszíne  a korábbival megegyezik  ELTE PPK 1075. Budapest, Kazinczy utca  23-27. Aula.

A NYUBUSZ részéről az előadásokat  Perger Istvánné Katika koordináljaregisztrációt is  végzi.

Alábbiakban közöljük az előadások tematikáját.

2018. tavaszi Harmadik Kor Egyeteme előadásai

 

Időpont

Előadó

Előadás címe

2018. 02. 21.

Berényi Ildikó mestertanár ELTE PPK

Bűn – Bűnözővé – áldozattá válás – A börtönök világa

2018. 03. 07.

 

Honti György

ELTE PPK

Színház pedagógia, beavató színházi tapasztalatok

2018. 03. 21.

 

Kiss Orchidea egyetemi docens ELTE PPK

Felhasználóbaráttá vált Internet az online vásárlásainkban

2018. 04. 04.

 

Erőss Anita

tudományos munkatárs

ELTE TTK

Rejtett természeti kincsek a talpunk alatt

2018. 04. 18.

 

Molnár Gábor Tamás adjunktus

ELTE BTK

A figyelem művészete

2018. 05. 02.

 

Müller Viktor tudományos munkatárs

ELTE TTK

Pusztító járványok: múlt, jelen, jövő

 

2018. 05. 16.

 

Andrek Andrea

egyetemi tanársegéd

ELTE PPK

A nagyszülőség fontossága 


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 Kedves Nyugdíjas Barátaim!

A Harmadik Kor Egyeteme szemináriumaival kapcsolatos információink:

   A Pedagógia és Pszichológiai Kar Felnőttképzés-kutatási és Tudásmenedzsment Intézete - a Harmadik Kor Egyeteme keretén belül – a 2016-2017 tanév tavaszi félévében szemináriumokon való részvétel lehetőségét kínálja fel az érdeklődő, tanulni vágyó nyugdíjasok számára.
   A négy különböző témájú szemináriumon, a Neveléstudományi Doktori Iskola Andragógiai Programjának doktoranduszai, szemináriumonként 10 alkalommal, másfél órás foglalkozásokon dolgozzák fel az adott témakör egy-egy aspektusát. A résztvevőknek, interaktív módszerekkel, kis csoportokban, új, modern ismeretek befogadására nyílik lehetőség.
   Az előzetes tájékoztatásnak megfelelően a szemináriumokra történő regisztrációra a 2017. február 22.-i előadás kezdete előtt egy órával (13.00 órától) van lehetőség, az ELTE PPK Kazinczy u. 23-27. aulájában. Ezért kérjük, hogy az érdeklődők korábban jelenjenek meg. Az szemináriumok létszáma korlátozott, a NYUBUSZ részéről szemináriumonként 8-8 fő vehet részt, ezért kérjük, hogy az érdeklődők a témák és az időpontok figyelembevételével, a jelentkezésüket alaposan szíveskedjenek megfontolni. A regisztráció az érkezés sorrendjében történik. A NYUBUSZ részéről a koordinációt és a regisztrációt Böde Józsefné Ica végzi.
Az előadók nevét, a szemináriumok témáját és időpontját, a tantermek számát az alábbiak tartalmazzák.


Pap Anna:Tanulási nehézségek gyermek-, felnőtt- valamint időskorban
A szemináriumon a résztvevők megismerkedhetnek a tanulási nehézségekkel, a tanulási zavarokkal, betekintést nyerhetnek az érintett diákoknak, felnőtt tanulóknak a sajátos küzdelmeibe. Gyakran az érintettek saját családtagjaink, gyermekeink, unokáink, így, a kurzus során kiemelt hangsúlyt fektetünk arra, hogyan támogathatjuk az ő tanulásukat. A témakörbe tartozó alapfogalmak tisztázására, a vizsgálati módszerek és a diagnosztikai folyamat megismerésén túl az érintettek számára hatékony tanulási technikák, tanulásmódszertan, eszközrendszer, tanulási környezet és a támogató családi háttér bemutatására is sor kerül.
 Pap Anna:Tanulási nehézségek gyermek-, felnőtt- valamint időskorban (Csütörtökönként)

                  Dátum

           Óra

Terem (20-25 fő)

1.

2017.03.02.

10:00-11:30

302

2.

2017.03.09.

   8:15-9:45

302

3.

2017.03.16.

10:00-11:30

302

4.

2017.03.23.  

10:00-11:30

304

5.

2017.03.30.

10:00-11:30

302

6.

2017.04.06.

10:00-11:30

213

7.

2017.04.20.

10:00-11:30

302

8.

2017.04.27.

  8:30-10:00

304

9.

2017.05.04.

  8:15-9:45

302

10.

2017.05.11.

  8.15-9:45

302
 

           

Kasza Georgina: Milyenek napjaink egyetemei?
A globalizáció átszövi életünket, átalakítja gondolkodásunkat. Vajon milyen hatással van ez az oktatásra, a felsőoktatási intézményekre? A főiskolák, egyetemek milyen szerepet töltenek be napjainkban? Milyen történeti előzményei vannak a nemzetközi együttműködéseknek? A kurzus ezeket a kérdéseket veti fel, próbálja áttekinteni a felsőoktatás történetének főbb csomópontjait, szerepét jelenlegi életünkben, illetve a fejlődés lehetséges irányait. 
 Kasza Georgina: Milyenek napjaink egyetemei? (Pénteki napokon)

                 Dátum

                Óra

Terem (20-25 fő)

1.

2017.03.03.  

14:30-16:00

302

2.

2017.03.10.  

14:30-16:00

307

3.

2017.03.17.  

14:30-16:00

217

4.

2017.03.24.  

14:30-16:00

312

5.

2017.03.31.  

14:30-16:00

208

6.

2017.04.07.  

14:30-16:00

311

7.

2017.04.21.  

14:30-16:00

307

8.

2017.04.28.  

14:30-16:00

302

9.

2017.05.05.  

14:30-16:00

311

10.

2017.05.12. 

14:30-16:00

307

           

 

Szilágyi Gabriella: Tanulástámogatás az online környezetben
(kéthetente 2 tanóra gépteremben)
A kurzus a résztvevők digitális ismereteinek, tudásának fejlesztésére és bővítésére irányul. Célja, hogy megismertesse azokat a programokat, alkalmazásokat, melyek segítségével önállóan könnyebben és hatékonyabban képesek rendszerezni saját tudásukat. A kurzus végére a hallgatók képessé válnak a digitális környezetben történő tanulásra, együttműködésre, az információk rendszerezésére és önálló tartalom létrehozására, valamint megosztására. Megismerik és elsajátítják az adatbiztonság alapvető lépéseit, lehetőségeit, veszélyeit és az online tér felhasználhatóságának széles skáláját. A kurzus gyakorlati jellegű, ezért a számítógép készségszintű használata szükséges.
 Szilágyi Gabriella: Tanulástámogatás az online környezetben (keddenként)

 

              Dátum

            Óra

Terem (20-25 fő)

1-2.

2017.02.28.  

10:00-14:00

313

3-4.

2017.03.14.

10:00-14:00

313

5-6.

2017.03.28.

10:00-14:00

313

7-8.

2017.04.11.

10:00-14:00

313

   9.

2017.04.25.

12:00-14:00

313

 10.

2017.05.09.

12:00-14:00

313

           

 

Szőcs Brigitta: Ép testben ép lélek
A kurzus célja az egészség fogalmának megismerése a test és lélek kapcsolatán keresztül. A szeminárium résztvevői megismerkedhetnek az egészségmagatartás elemeivel és azok jellemzőivel, valamint lehetőségük nyílik különféle relaxációs technikák elsajátítására is. A szeminárium résztvevői pszichológus vendégelőadók segítségével információkat kaphatnak a mentális jóllét megteremtésének lehetőségeiről, és a különböző fizikai mozgásformák hatásairól is.
 Szőcs Brigitta: Ép testben ép lélek (péntekenként)

               Dátum

           Óra

Terem (20-25 fő)

 1.

2017.03.03.

16:00-17:30

302

 2.

2017.03.10.

16:00-17:30

307

 3.

2017.03.17. 

16:00-17:30

217

 4.

2017.03.24.

16:00-17:30

312

 5.

2017.03.31.

16:00-17:30

208

 6.

2017.04.07.

16:00-17:30

311

 7.

2017.04.21.

16:00-17:30

307

 8.

2017.04.28.

16:00-17:30

302

 9.

2017.05.05.

16:00-17:30

311

10.                  2017.05.12.

16:00-17:30    307

           

 

Értesítésünk a www. nyubusz-G-Portal.hu  Honlapunkon is megtekinthető.

 

 Budapest, 2017.                                  Véghné Reményi Mária

 

                                                                 a  NYUBUSZ elnöke

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

Kedves Harmadik Kor Egyeteme Hallgatói !

Mint már jeleztük ebben a félévben is folytatódik  a Harmadik Kor Egyeteme.( előadások és szemináriumok )

Az előadások kéthetente szerdánként  14 órától kerülnek megrendezésre,  helyszíne  a korábbival megegyezik  ELTE PPK 1075. Budapest, Kazinczy utca  23-27. Aula.

A NYUBUSZ részéről az előadásokat  Perger Istvánné Katika koordinálja, regisztrációt is  végzi.

Alábbiakban közöljük az előadások, szemináriumok tematikáját.

 

 Harmadik Kor Egyeteme 2016-17 tavaszi félév előadás

 

              Dátum                       Előadó                                     Előadás címe

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      1          2017.02.22.      Dr. Oláh Attila              A boldogság a pszichológia nézőpontjából    

                 14 h.                 ELTE PPK  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     2         2017.03.08.      Dr. Veszelszki           Kimaxoltam minden acsit az összes tavalyi

                 14 h.               Ágnes                        fps-ből, avagy miről beszélnek a tizenévesek

                                     ELTE BTK                     

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      3       2017.03.22.       Dr. Rényi András            Hogyan nézzünk képeket?

               14 h.                 ELTE BTK

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      4       2017.04.05.      Dr. Fülöp Márta               Motiváló iskola? / Vajon mi motivál minket?

                14 h.               ELTE PPK

- ---  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      5     2017.04.19.       Dr. Mandel Kinga            Mit mérünk és miért? Országos és

               14 h.                    Magdolna                     nemzetközi tesztek eredményei a

                                          ELTE PPK                     székelyföldi diákok körében

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                   

      6    2017.05.03.      Dr. Szekeres Ágota           Az integráció kérdései, fókuszban a szociális   

                14 h.              ELTE BGGY                     kapcsolatok alakulása

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

      7      2017.05.17.   Dr. Nádasdy Ádám            "Mit tud a nyelvész a nyelvről?"

                    14 h                 ELTE BTK

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                          

A szemináriumokra jelentkezni 2017. február 22-én 14 órai előadás előtt van mód.

Ezért kérünk minden jelentkezni szándékozó szemináriumi hallgatót, hogy  korábban 

13 órától érkezzetek.

( ELTE PPK 1075. Budapest, Kazinczy utca  23-27. Aula.)

 

Szeminárium  vezetőinek  nevét és témáját megkaptuk. Egyeztetés alatt van az időpont és helyszín. Amennyiben erről értesítést kapunk az ELTE-től, emailben mindenkit tájékoztatunk.

Harmadik Kor Egyeteme 2016-17 tavaszi félév szemináriumai

A négy szeminárium témája:

1. Pap Anna: Tanulási nehézségek gyermek-, felnőtt- valamint  idős korban.

2. Kasza Georgina: Milyenek napjaink egyetemei?  (Ez változhat!

 
NÉVNAP KÖSZÖNTŐ

Boldog névnapot kívánunk!

 

 

 
IDŐ
 
SZÁMLÁLÓ
Indulás: 2013-06-07
 
BEJELENTKEZÉS
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

Sztárok/Bulvár: Tudj meg friss pletykákat, híreket. Katt!    *****    Outsider - Gay - Creative - Rebel - Tolerant - Furry - Brony - Hipster - Gamer - Otherkin - Geek - Autistic    *****    Xtina Hungary - Minden, ami Christina Aguilera!    *****    Légy Te is AVON tanácsadó *** Nyereményjátékok *** Kereseti lehetõség *** Vásárolj kedvezményesen AVON termékeket!    *****    Nyerj ajándékszettet! Töltsd ki a kérdõívet és nyerj! *** Nyerj ajándékszettet! Töltsd ki a kérdõívet és nyerj!    *****    Jófogás Játékvásár - Jófogás Játékvásár - Jófogás Játékvásár - Jófogás Játékvásár     *****    FRPG ● FANTASY SZEREPJÁTÉK ●「ΒΛSMΛIW」 ● FANTASY SZEREPJÁTÉK ● EGY SZIGET + 24 MÁGUS ● FANTASY SZEREPJÁT&Eacut    *****    Itt megtalálhatod a legfrissebb híreket, cikkeket, képeket a Golden Globe- és Oscar-díjas színésznõrõl! Katt!    *****    Furry Fandom - Antropomorf Állatok - Furry Fandom - Antropomorf Állatok - Furry Fandom - Antropomorf Állatok    *****    Légy Te is AVON tanácsadó *** AVON termékek *** Kereseti lehetõség *** Értékesítõ kollégákat keresek *** sminkek    *****    Esküvõi meghívók! Mindegyik kézzel készült, egyedi. Gyere, nézd meg az oldalamat.    *****    A legfrissebb Anime hírek , mindennap anime ajánló , mondocon képek , és hírek. Csatlakozz közösségünkhöz!    *****    Rendelj bármilyen asztrológiai elemzést,júniusban Te mondod meg,hogy mennyit szeretnél érte fizetni!Várlak az oldalamon!    *****    Egyetemistáknak kiemelt lakások eladóak. www.simonyiingatlan.hu Debrecen eladó kiváló lakások. www.simonyiingatlan.hu    *****    Egyetemistáknak kiemelt lakások eladóak. www.simonyiingatlan.hu Debrecen eladó kiváló lakások. www.simonyiingatlan.hu    *****    NÁLAM NINCSENNEK AKCIÓK, MINDEN ASZTROLÓGIAI ELEMZÉS "BECSÜLET KASSZÁS", A KONZULTÁCIÓ ÉS OKTATÁS INGYENES.    *****    **** Nokedli-lapja****Családi magazin****18-98 éves korosztály mindent megtalál itt, játékoktól a hírekig*****    *****    KÜLÖNLEGES AKCIÓ A CSILLAGJÖVÕ OLDALON JÚNIUSBAN.TE DÖNTHETED EL MENNYIBE KERÜLJÖN A HOROSZKÓP MEGRENDELÉSEID ÁRA!    *****    Minden héten anime/managa hírek , minden nap Anime ajánlók , Mondocon hírek. Itt nem fogsz unatkozni!! :)    *****    KÜLÖNLEGES CSILLAGJÖVÕ AKCIÓ JÚNIUSBAN.TE DÖNTHETED EL MENNYIBE KERÜLJÖN A SZÜLETÉSI HOROSZKÓP! VÁRLAK!RENDELD MEG MOST!