nyubusz
 
MENÜ
 
MIBEN SEGÍTHETÜNK?
 
KLUB HÍRADÓ
 
SZOLGÁLTATÁSAINK
 
IRODALOM BARÁTOK
 
IN MEMORIAM
 
KREATÍVAK
 
A NYOSZ ÉLETÉBŐL
 
VIDÁM PERCEK
 
ÜDÜLÉSI LEHETŐSÉGEK
 
TALLÓZÓ
 
PRAKTIKÁK
 
RECEPTEK
 
ÍRJON NEKÜNK

nyubusz@gmail.com

 

 

 

 

 

 
VENDÉGKÖNYV

 

 
KÉPTÁRUNK
 
VISSZANÉZŐ
 
Harmadik Kor Egyeteme

 Kedves Nyugdíjas Barátaim!

A Harmadik Kor Egyeteme szemináriumaival kapcsolatos információink:

   A Pedagógia és Pszichológiai Kar Felnőttképzés-kutatási és Tudásmenedzsment Intézete - a Harmadik Kor Egyeteme keretén belül – a 2016-2017 tanév tavaszi félévében szemináriumokon való részvétel lehetőségét kínálja fel az érdeklődő, tanulni vágyó nyugdíjasok számára.
   A négy különböző témájú szemináriumon, a Neveléstudományi Doktori Iskola Andragógiai Programjának doktoranduszai, szemináriumonként 10 alkalommal, másfél órás foglalkozásokon dolgozzák fel az adott témakör egy-egy aspektusát. A résztvevőknek, interaktív módszerekkel, kis csoportokban, új, modern ismeretek befogadására nyílik lehetőség.
   Az előzetes tájékoztatásnak megfelelően a szemináriumokra történő regisztrációra a 2017. február 22.-i előadás kezdete előtt egy órával (13.00 órától) van lehetőség, az ELTE PPK Kazinczy u. 23-27. aulájában. Ezért kérjük, hogy az érdeklődők korábban jelenjenek meg. Az szemináriumok létszáma korlátozott, a NYUBUSZ részéről szemináriumonként 8-8 fő vehet részt, ezért kérjük, hogy az érdeklődők a témák és az időpontok figyelembevételével, a jelentkezésüket alaposan szíveskedjenek megfontolni. A regisztráció az érkezés sorrendjében történik. A NYUBUSZ részéről a koordinációt és a regisztrációt Böde Józsefné Ica végzi.
Az előadók nevét, a szemináriumok témáját és időpontját, a tantermek számát az alábbiak tartalmazzák.


Pap Anna:Tanulási nehézségek gyermek-, felnőtt- valamint időskorban
A szemináriumon a résztvevők megismerkedhetnek a tanulási nehézségekkel, a tanulási zavarokkal, betekintést nyerhetnek az érintett diákoknak, felnőtt tanulóknak a sajátos küzdelmeibe. Gyakran az érintettek saját családtagjaink, gyermekeink, unokáink, így, a kurzus során kiemelt hangsúlyt fektetünk arra, hogyan támogathatjuk az ő tanulásukat. A témakörbe tartozó alapfogalmak tisztázására, a vizsgálati módszerek és a diagnosztikai folyamat megismerésén túl az érintettek számára hatékony tanulási technikák, tanulásmódszertan, eszközrendszer, tanulási környezet és a támogató családi háttér bemutatására is sor kerül.
 Pap Anna:Tanulási nehézségek gyermek-, felnőtt- valamint időskorban (Csütörtökönként)

                  Dátum

           Óra

Terem (20-25 fő)

1.

2017.03.02.

10:00-11:30

302

2.

2017.03.09.

   8:15-9:45

302

3.

2017.03.16.

10:00-11:30

302

4.

2017.03.23.  

10:00-11:30

304

5.

2017.03.30.

10:00-11:30

302

6.

2017.04.06.

10:00-11:30

213

7.

2017.04.20.

10:00-11:30

302

8.

2017.04.27.

  8:30-10:00

304

9.

2017.05.04.

  8:15-9:45

302

10.

2017.05.11.

  8.15-9:45

302
 

           

Kasza Georgina: Milyenek napjaink egyetemei?
A globalizáció átszövi életünket, átalakítja gondolkodásunkat. Vajon milyen hatással van ez az oktatásra, a felsőoktatási intézményekre? A főiskolák, egyetemek milyen szerepet töltenek be napjainkban? Milyen történeti előzményei vannak a nemzetközi együttműködéseknek? A kurzus ezeket a kérdéseket veti fel, próbálja áttekinteni a felsőoktatás történetének főbb csomópontjait, szerepét jelenlegi életünkben, illetve a fejlődés lehetséges irányait. 
 Kasza Georgina: Milyenek napjaink egyetemei? (Pénteki napokon)

                 Dátum

                Óra

Terem (20-25 fő)

1.

2017.03.03.  

14:30-16:00

302

2.

2017.03.10.  

14:30-16:00

307

3.

2017.03.17.  

14:30-16:00

217

4.

2017.03.24.  

14:30-16:00

312

5.

2017.03.31.  

14:30-16:00

208

6.

2017.04.07.  

14:30-16:00

311

7.

2017.04.21.  

14:30-16:00

307

8.

2017.04.28.  

14:30-16:00

302

9.

2017.05.05.  

14:30-16:00

311

10.

2017.05.12. 

14:30-16:00

307

           

 

Szilágyi Gabriella: Tanulástámogatás az online környezetben
(kéthetente 2 tanóra gépteremben)
A kurzus a résztvevők digitális ismereteinek, tudásának fejlesztésére és bővítésére irányul. Célja, hogy megismertesse azokat a programokat, alkalmazásokat, melyek segítségével önállóan könnyebben és hatékonyabban képesek rendszerezni saját tudásukat. A kurzus végére a hallgatók képessé válnak a digitális környezetben történő tanulásra, együttműködésre, az információk rendszerezésére és önálló tartalom létrehozására, valamint megosztására. Megismerik és elsajátítják az adatbiztonság alapvető lépéseit, lehetőségeit, veszélyeit és az online tér felhasználhatóságának széles skáláját. A kurzus gyakorlati jellegű, ezért a számítógép készségszintű használata szükséges.
 Szilágyi Gabriella: Tanulástámogatás az online környezetben (keddenként)

 

              Dátum

            Óra

Terem (20-25 fő)

1-2.

2017.02.28.  

10:00-14:00

313

3-4.

2017.03.14.

10:00-14:00

313

5-6.

2017.03.28.

10:00-14:00

313

7-8.

2017.04.11.

10:00-14:00

313

   9.

2017.04.25.

12:00-14:00

313

 10.

2017.05.09.

12:00-14:00

313

           

 

Szőcs Brigitta: Ép testben ép lélek
A kurzus célja az egészség fogalmának megismerése a test és lélek kapcsolatán keresztül. A szeminárium résztvevői megismerkedhetnek az egészségmagatartás elemeivel és azok jellemzőivel, valamint lehetőségük nyílik különféle relaxációs technikák elsajátítására is. A szeminárium résztvevői pszichológus vendégelőadók segítségével információkat kaphatnak a mentális jóllét megteremtésének lehetőségeiről, és a különböző fizikai mozgásformák hatásairól is.
 Szőcs Brigitta: Ép testben ép lélek (péntekenként)

               Dátum

           Óra

Terem (20-25 fő)

 1.

2017.03.03.

16:00-17:30

302

 2.

2017.03.10.

16:00-17:30

307

 3.

2017.03.17. 

16:00-17:30

217

 4.

2017.03.24.

16:00-17:30

312

 5.

2017.03.31.

16:00-17:30

208

 6.

2017.04.07.

16:00-17:30

311

 7.

2017.04.21.

16:00-17:30

307

 8.

2017.04.28.

16:00-17:30

302

 9.

2017.05.05.

16:00-17:30

311

10.                  2017.05.12.

16:00-17:30    307

           

 

Értesítésünk a www. nyubusz-G-Portal.hu  Honlapunkon is megtekinthető.

 

 Budapest, 2017.                                  Véghné Reményi Mária

 

                                                                 a  NYUBUSZ elnöke

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

Kedves Harmadik Kor Egyeteme Hallgatói !

Mint már jeleztük ebben a félévben is folytatódik  a Harmadik Kor Egyeteme.( előadások és szemináriumok )

Az előadások kéthetente szerdánként  14 órától kerülnek megrendezésre,  helyszíne  a korábbival megegyezik  ELTE PPK 1075. Budapest, Kazinczy utca  23-27. Aula.

A NYUBUSZ részéről az előadásokat  Perger Istvánné Katika koordinálja, regisztrációt is  végzi.

Alábbiakban közöljük az előadások, szemináriumok tematikáját.

 

 Harmadik Kor Egyeteme 2016-17 tavaszi félév előadás

 

              Dátum                       Előadó                                     Előadás címe

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      1          2017.02.22.      Dr. Oláh Attila              A boldogság a pszichológia nézőpontjából    

                 14 h.                 ELTE PPK  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     2         2017.03.08.      Dr. Veszelszki           Kimaxoltam minden acsit az összes tavalyi

                 14 h.               Ágnes                        fps-ből, avagy miről beszélnek a tizenévesek

                                     ELTE BTK                     

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      3       2017.03.22.       Dr. Rényi András            Hogyan nézzünk képeket?

               14 h.                 ELTE BTK

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      4       2017.04.05.      Dr. Fülöp Márta               Motiváló iskola? / Vajon mi motivál minket?

                14 h.               ELTE PPK

- ---  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      5     2017.04.19.       Dr. Mandel Kinga            Mit mérünk és miért? Országos és

               14 h.                    Magdolna                     nemzetközi tesztek eredményei a

                                          ELTE PPK                     székelyföldi diákok körében

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                   

      6    2017.05.03.      Dr. Szekeres Ágota           Az integráció kérdései, fókuszban a szociális   

                14 h.              ELTE BGGY                     kapcsolatok alakulása

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

      7      2017.05.17.   Dr. Nádasdy Ádám            "Mit tud a nyelvész a nyelvről?"

                    14 h                 ELTE BTK

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                          

A szemináriumokra jelentkezni 2017. február 22-én 14 órai előadás előtt van mód.

Ezért kérünk minden jelentkezni szándékozó szemináriumi hallgatót, hogy  korábban 

13 órától érkezzetek.

( ELTE PPK 1075. Budapest, Kazinczy utca  23-27. Aula.)

 

Szeminárium  vezetőinek  nevét és témáját megkaptuk. Egyeztetés alatt van az időpont és helyszín. Amennyiben erről értesítést kapunk az ELTE-től, emailben mindenkit tájékoztatunk.

Harmadik Kor Egyeteme 2016-17 tavaszi félév szemináriumai

A négy szeminárium témája:

1. Pap Anna: Tanulási nehézségek gyermek-, felnőtt- valamint  idős korban.

2. Kasza Georgina: Milyenek napjaink egyetemei?  (Ez változhat!

3. Szilágyi Gabriella: Tanulástámogatás az online környezetben

4. Papp Brigitta: Ép testben ép lélek

Tekintettel arra, a szemináriumok létszáma korlátozott témánként 15-15 fő, ezért kérjük, a jelentkezést – majd az időpontok tudatában megfontolni.  A foglalkozásokról való távolmaradást a koordinátornak jelezni kell. Tartós távollét esetén várólistából kerülnek be a hallgatók.

 

A NYUBUSZ részéről a szemináriumokat Böde Józsefné Ica koordinálja, regisztrációt is végzi.

Mottónk: Tanulni sosem késő, ezért mindenkit szeretettel várunk.

Véghné Reményi Mária

a NYUBUSZ  elnöke

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

Harmadik Kor Egyeteme 2016 őszi félév előadások

2016.09.14.-én újra indul a Harmadik Kor Egyeteme programsorozat, melyre minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk.

Minden előadás időpontja 14:00-15:30 közötti időben az ELTE PPK Kazinczy utca 23-27.alatti épületének aulájában.

 

      DÁTUM         ELŐADÓ                                                                 ELŐADÁS CÍME         

 

1.

2016.09.14.

Dr. Habil. Felvinczi Katalin PhD,            egyetemi docens, dékánhelyettes, ELTE PPK

 

Kurrens dilemmák a kábítószer-probléma kezelésében

 

2.

2016.09.28.

Dr. Gergor Anikó PhD, egyetemi adjunktus,       ELTE TÁTK

 

 

 

Görgetett szerepek – nemi szerepekkel kapcsolatos társadalmi előírások megjelenése a korosodó generációk esetén

3.

2016.10.12.

Dr. Székely Mózes PhD, tudományos főmunkatárs, ELTE PPK

 

Az emberiség legsúlyosabb gondjaitól az egészséges világ felé

4.

2016.10.26.

Dr. Bodnár Gábor PhD, tanszékvezető,           ELTE BTK

 

A költő, a zeneszerző és a „titokzatos harmadik”, avagy a dalszöveg-fordítások üzenete

5.

2016.11.09.

Dr. Dávid Gyula PhD, egyetemi adjunktus,  ELTE TTK

 

A sötét anyag nyomában

6.

2016.11.23.

Dr. Kubinyi Enikő PhD, egyetemi adjunktus, ELTE TTK, tudományos főmunkatárs,         MTA-ELTE Összehasonlító Etológiai Kutatócsoport

 

Az egészséges öregedés titkainak vizsgálata kutyákon

7.

2016.12.07.

Dr. Habil. F. Lassú Zsuzsa PhD,               egyetemi docens, tanszékvezető, ELTE TÓK

 

Családok kihívásokkal. A családi támogatás fontossága a szülő mentális sérülékenysége esetén

 

 

 

.................................................................................................................................

A  Harmadik Kor Egyeteme  2016. évi  tavaszi programja

 

2016. április 13.
Krajcsi Attila (ELTE PPK)
Hogyan kezdik el megérteni a matematikát az unokáink?

2016. április 20.
Novák Géza Máté (ELTE BGGYK)
Inkluzív dráma és színház

2016. április 27.
Orosz Gábor (ELTE PPK)
A sorozatnézés pszichológiája

2016. május 4.
Bukta Zsuzsa (ELTE PPK)
A sorsfordító 1956-os év a magyar sportban

2016. május 11.
Fehérvári Anikó (ELTE PPK)

Adatok az oktatásban

 

Minden előadás időpontja 14:00-15:30 közötti időben az ELTE PPK Kazinczy utca 23-27.alatti épületének aulájában.

Szeretettel várunk minden kedves nyugdíjas érdeklődött.

Agócsné Balla Mária és Perger Istvánné

 

NYUBUSZ koordinátor

.....................................................................................................................................................................

Harmadik Kor Egyeteme

ELTE - A tevékeny időskorért

 

2015. márc. 11. 14:

 
NÉVNAP KÖSZÖNTŐ

Boldog névnapot kívánunk!

 

 

 
IDŐ
 
SZÁMLÁLÓ
Indulás: 2013-06-07
 
BEJELENTKEZÉS
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

Karácsonyra szép AJÁNDÉK egy Személyre szóló asztrológiai elemzés! Kinyomtatva és bekötve örök emlék marad!    *****    ***MUNKALEHETÕSÉG!*** Új cég, új lehetõség, ingyenes regisztráció! Ugye tudod, mit jelent elsõk között lenni...?!    *****    A legfrissebb videojátékokról olvashatsz híreket! Elemezzük a Call of Duty sorozat legújabb részét World War II    *****    A RENDKÍVÜLI horoszkóp akciók Karácsonyig tartanak,most rendelj saját illetve szeretteid részére elemzéseket. Kattints    *****    Blog, Videojátékok, Szórakozás, Technika! Call of Duty: WWII és sok más!    *****    Légy te is egy Új Márka Elsõ tagjai között ahol Azonnali 28%haszonhoz juthatsz!Részletek:huncalifeandme@gmail.com    *****    Nyerj akár 1 millió forint értékû bitcoint. A játék ingyenes.    *****    Tudtátok, hogy a Csiga-biga gyerekdalban eredetileg szó sincs tûzrõl?    *****    LEGYÉL FARMASI TANÁCSADÓ VAGY VEZETÕ! OTTHONI MUNKA, MAGAS KERESETI LEHETÕSÉGGEL! HA MOST CSATLAKOZOL, MÉG NYERHETSZ IS!    *****    Mi mennyi 2018 - Árak, változások 2018 - minimálbér, családi pótlék, adókedvezmények 2018    *****    Légy te is a Farmasi csapaom tagja!!!    *****    Születési,baba,hold horoszkóp,elõrejelzés,párkapcsolati elemzés,fogamzási képlet! Ingyenes tanácsadás!Várlak!Kattints!    *****    A Dynasty és a TVD 8.évadából megismert színésznõ, Nathalie Kelley elsõ hazai rajongói lapja. KATT! KATT! KATT!    *****    WISE-VOGUE | SZISSZ ÉS KLAU BEAUTY-FASHION BLOGJA TERMÉKTESZTEKKEL, TIPPEKKEL, ÖTLETEKKEL A MINDENNAPOKRA // WISE-VOGUE    *****    Charmed - Új külsõ - Még több tartalom - Még több információ, érdekesség - CHARMED - Bûbájos boszorkák - Varázslat - Cha    *****    Karácsonyra AJÁNDÉKOZZ szeretteidnek, barátaidnak SZEMÉLYRE SZÓLÓ HOROSZKÓP ELEMZÉST 3 ÉVES ELÕREJELZÉSSEL!    *****    Szerinted melyik könyvet kellene elolvasnom? Melyik film érdemes arra, hogy megnézzem? - Mementoim.Blogspot.hu    *****    Születési horoszkóp + 3 év elõrejelzés + Felszálló holdcsomópont,Chiron, Lilith 2000 Ft. + ingyenes konzultáció. Most!    *****    Szerinted melyik könyvet kellene elolvasnom? Melyik film érdemes arra, hogy megnézzem? - Mementoim.Blogspot.hu    *****    Exkluzív Karácsonyi Ajándékok - Exkluzív Karácsonyi Ajándékok - Exkluzív Karácsonyi Ajándékok