nyubusz
 
MENÜ
 
MIBEN SEGÍTHETÜNK?
 
KLUB HÍRADÓ
 
SZOLGÁLTATÁSAINK
 
IRODALOM BARÁTOK
 
IN MEMORIAM
 
KREATÍVAK
 
A NYOSZ ÉLETÉBŐL
 
VIDÁM PERCEK
 
ÜDÜLÉSI LEHETŐSÉGEK
 
TALLÓZÓ
 
PRAKTIKÁK
 
RECEPTEK
 
ÍRJON NEKÜNK

nyubusz@gmail.com

 

 

 

 

 

 
VENDÉGKÖNYV

 

 
KÉPTÁRUNK
 
VISSZANÉZŐ
 
Friss híreink

GENERÁCIÓNK 2018. ÉV 6. SZÁM

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

GENERÁCIÓNK 2018.ÉV 4. SZÁM

GENERÁCIÓNK 2018.ÉV 4.SZÁM

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


A Nyugdíjas Parlament Országos Egyesület közleménye

 

Budapest, 2018. április 4., szerda (OS) - Elfogadhatatlan az, hogy bármely európai országban, a XXI. században, egyetlen ember is a figyelmetlenség, vagy a szolidaritás hiánya miatt fagyhalált szenvedjen.

 

Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy az országunk jelenlegi gazdasági fejlettsége mellett egyetlen társunk is az erős hideg áldozatává váljon. Különösen megdöbbentett bennünket, hogy az Országos Nyugdíjas Parlament által kezdeményezett, a magukra maradt idős emberek helyzetének javítására tett társadalmi lépések elmaradtak.

A magunk mögött hagyott tél sajnos sok áldozatot szedett, és a fagyhalált szenvedettek 47 százaléka nyugdíjas honfitársunk volt. Szükségesnek tartjuk, hogy társadalmi összefogással akadályozzuk meg, hogy a jövőben hasonló szomorú események megtörténhessenek és az idősek kiszolgáltatottsága növekedjen. 

 

Kiadó: Nyugdíjas Parlament Országos Egyesület

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.

GENERÁCIÓNK 2018. ÉV 3. SZÁMA

    

 

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

GENERÁCIÓNK 2018. ÉV 2 SZÁMA

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

GENERÁCIÓNK 2017.12. SZÁMA

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::..

KÖSZÖNET SZÖVETSÉGÜNKBEN VÉGZETT MUNKÁJUKÉRT !

 

 

DÍSZOKLEVÉL

 

BIRTA BERTALANNÉ

a Nyugdíjasok Budapesti Szövetség

elnökhelyettese részére

 

A Nyugdíjasok Budapesti Szövetsége sokat köszönhet neki, hogy a szervezet  - a kritikus 2009 év után - pénzügyileg talpra tudott állni. Elkötelezett önkéntesként, szívós munkával, lépésről – lépésre segített  megteremteni  a szövetség biztonságos működésének pénzügyi alapjait.

Kedves, megnyerő, fiatalos személyisége, kapcsolatteremtő képessége még a szövetség közösségépítéséhez is hozzájárul.

Minden  cselekedetét emberszeretet, segítőkészség, demokratikus fellépés jellemzi.

Önzetlen odaadással, energiáját, idejét nem kímélve szervezi és vesz részt  a közösségi programokban.

Kreativitása, józan értékítélete hozzájárul a Nyugdíjasok Budapesti Szövetség sikereihez- a nehéz évek ellenére - a szervezet közösségeinek erősödéséhez .

Jó egészséget kívánva, a jelen díszoklevéllel fogadja a Nyugdíjasok Budapesti Szövetség kollektívájának elismerését és köszönetét!

                   Budapest, 2017. május 22.

                               

 Véghné Reményi Mária

           Nyugdíjasok Budapesti Szövetsége

     elnök

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

 

DÍSZOKLEVÉL

 

KERÉK KATALIN

a Nyugdíjasok Budapesti Szövetség

elnökségi tagja részére

 

A Nyugdíjasok Budapesti Szövetség és nyugdíjas klubjai által évtizedek óta elismert, szerény, közösségi ember, aki elkötelezett híve a kézműves hagyományoknak, a természeti környezetünk megőrzendő értékeinek és a turisztikának.

Nagy felkészültséggel, fáradhatatlan, szívós, önkéntes munkával szervezi kortárscsoportjainak az ismeretterjesztő programokat és kirándulásokat.

Szociális érzékenysége arra készteti, hogy észrevegye környezete problémáit és segítséget nyújtson a hátrányos helyzetű,  rászoruló mind fiatal, mind idős embertársainak.

A jelen díszoklevéllel fogadja a Nyugdíjasok Budapesti Szövetség kollektívájának elismerését és köszönetét.

 

                            Budapest, 2017. május 22.

 

                        Véghné Reményi Mária

                     Nyugdíjasok Budapesti Szövetsége

                    elnök

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

 

DÍSZOKLEVÉL

      SARKADI NAGY EMILIA         

                      

    a Nyugdíjasok Budapesti Szövetség

  elnökségi tagja részére

 

Demokratikus, humanista szelleme  pozitív hatással van a Nyugdíjasok Budapesti Szövetség  tevékenységére és működésére.

Észrevételeit mindig jobbító, javító szándékkal teszi.

 

Önkéntes munkáját mindenkor szorgalom, kiemelt szakmai igényesség, szellemi frissesség, a közösség iránti elkötelezettség és emberszeretet jellemzi.

 

Sokat tesz a Nyugdíjasok Budapesti Szövetség tevékenységének népszerűsítésében a Honlap és újságcikkek szerkesztésével.

 

Nagy fantáziával szervezi közössége számára a programokat. Adakozó, nagyvonalú  mások elismerésében és az ajándékozásban.

Segíti, oktatja a hozzáfordulókat, de mindig figyelembe veszi az oktatott véleményét is.

 

Figyelmesség, beleérző képesség jellemzi, jó érzékkel  megtalálja azt, aki sürgős segítségre szorul.

 

Közösségét soha nem terheli  saját problémáival.

 

Gyógyulást kívánva, a jelen díszoklevéllel fogadja a Nyugdíjasok Budapesti Szövetség kollektívájának elismerését és köszönetét!

 

                Budapest, 2017. május 22.

 

                        Véghné Reményi Mária

                 Nyugdíjasok Budapesti Szövetsége

                    elnök

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::..

 

DÍSZOKLEVÉL

 

SELMECZI KOVÁCS IRÉN

 

a Nyugdíjasok Budapesti Szövetség

elnökségi tagja részére

 

A  Nyugdíjasok Budapesti Szövetsége és Kőbánya mozgássérültjei jól ismerik élethelyzetük javulását segítő, önkéntes tevékenységét. Sokrétű , nagy fantáziával összeállított közösségi programjai hozzájárulnak a mozgáskorlátozással élők mindennapjainak könnyebbé tételéhez, az élhetőbb élethez.

A közbiztonsági, aktuális információk rendszeres közreadásával javítja idős kortársainak biztonságérzetét.

 

Alapos  szervezési munkával készíti elő a jó ízlésre nevelő, a sérültek, a másság elfogadását célzó, helyi közösségi programjait.

 

Jó egészséget kívánva, a jelen díszoklevéllel fogadja a Nyugdíjasok Budapesti Szövetség kollektívájának elismerését és köszönetét!

 

                 Budapest, 2017. május 22.

 

                          Véghné Reményi Mária

                 Nyugdíjasok Budapesti Szövetsége

         elnök

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::..

 

 

A KÉSEDELMI KAMATOT NEM KÉRHETIK MAGÁNSZEMLYTŐL,

 HA KÉSVE FIZETI BE SZÁMLÁIT!

MINDEN KÖZMŰ SZÁMLÁRA ÉRVÉNYES!

 

Talán sokan hallottak már  a behajtási költségátalányról, amit már több szolgáltató is megpróbált ügyfeleink behajtani késedelmes számlafizetés esetén! Azért fontos tudni róla, mert nem kis összegű késedelmi kamatról van szó, körülbelül 12 ezer forint plusz költséget jelent a késedelmi kamat a számla összegén túl, amit egyes szolgáltatók megpróbálnak behajtania  kése fizető ügyfeleken!A behajtási költségátalány, melynek összege körülbelül 12 ezer forint, késedelmes fizetés esetén merülhet fel! DE ÉS EZ A LEGFONTOSABB

A behajtási költségátalány magánszemélyekkel szemben nem érvényesíthető!!!! A behajtási költségátalányról szóló törvény hatálya kereskedelmi ügyletekre és vállalkozásokra terjed ki. A behajtási költségátalány nem alkalmazható magánszemélyekkel szemben.

 

Tájékoztató a behajtási költségátalányról

1.A behajtási költségátalány

Behajtási költségátalány fizetési kötelezettség késedelmes teljesítésekor merülhet fel. A jogosult abból a célból tarthat igényt erre az átalánydíjra, hogy fedezze a követelése behajtásával kapcsolatos kiadásokat.

 

A behajtási költségátalány fix összegű – 40 eurónak megfelelő forint –, amely független a pénztartozás mértékétől és a késedelem időtartamától. Teljesítése nem mentesít a késedelem egyéb jogkövetkezményei (például a késedelmi kamat fizetése) alól.

 

A hazai jogszabályok alapja az Európai Parlament és a Tanács 2011/7/EU irányelve a kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó késedelmes fizetések elleni fellépésről. A behajtási költségátalány jelenlegi Magyarországra érvényes szabályait a 2016. évi IX. törvény tartalmazza.

 

A törvény és az irányelv célja a fizetési fegyelem erősítése. A jogalkotó szándéka, hogy a szerződő feleket ösztönözze a fizetési kötelezettségek időben történő teljesítésére. A jogszabály hatálya kiterjed valamennyi olyan (nem fogyasztói) szerződésre, amelyben a felek pénzfizetési kötelezettség ellenében szolgáltatást vesznek igénybe vagy árut vásárolnak.

 

Forrás : http://www.mekh.hu/

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

A MAGYAR VÖRÖSKERESZT BUDAPESTI SZERVEZETE                                            

1051 BUDAPEST ARANY JÁNOS UTCA 31 SZ.

HÁZI BETEGÁPOLÓ-GONDOZÓ KÉPZÉST INDÍT

TANFOLYAM INDULÁSA: 2017. május 11.

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2017. MÁJUS 03. 16:00 óráig!

A képzés óraszáma: 42 óra (ebből 22 óra elmélet, 20 óra gyakorlat)

A képzés díja: 22 500 Ft (Részletfizetési lehetőség van!)

A vizsga díja: 4 700 Ft

A képzés elvégzése után letett sikeres vizsga esetén a hallgatók  NÉGYNYELVŰ  TANÚSÍTVÁNYT (magyar, angol, német, francia) kapnak.

Ez a tanúsítvány segítheti az elhelyezkedést számukra házi betegápoló-gondozóként itthon és külföldön! 

BŐVEBB INFORMÁCIÓ HONLAPUNK OKTATÁS és KÉPZÉS MENÜPONTJA ALATT. 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

65 év felettiek figyelem!

EZENTÚL MÁR CSAK ÍGY UTAZHATUNK  INGYEN

Kötelező teendőnk lesz, különben megszűnik az ingyenes utazásra való jogosultságunk.

Új rendszert vezetnek be a tömegközlekedésben, ez lesz a RIGO! Mi a RIGO?

A RIGO-nak köszönhetően kényelmesen, gyorsan, egyszerűen igénybe vehetők a budapesti közösségi közlekedési szolgáltatások.

Ennek bevezetésével Magyarország legnagyobb, legtöbbek által igénybe vett közlekedési hálózatához kapcsolódóan megvalósul egy korszerű, könnyen és egyszerűen használható jegy- és bérletrendszer, amely az ügyfelek igényeihez rugalmasan és innovatívan alkalmazkodik.

Az elektronikus jegyrendszer elindulásával  a papírra nyomtatott jegyek és bérletek fokozatosan megszűnnek, a BKK a termékeket és az utazási egyenleget elektronikusan, a RIGO központi elszámoló rendszerében fogja nyilvántartani. Az igénybe vett szolgáltatás ellenértékét a rendszer elektronikusan vonja le a kártyához tartozó számláról.

A papíralapú bérletigazolványt egy névvel és fényképpel ellátott, nem átruházható utazási kártya váltja fel. Ennek kiváltásához a RIGO rendszerében szükséges regisztrálni. A különböző bérlettermékek vásárlása, valamint bármilyen utazási kedvezmény igénybevétele (díjmentes, nyugdíjas stb.) is ezzel a megszemélyesített közlekedési kártyával lesz lehetséges.

Ingyenes utazásra vagyok jogosult. Ez megváltozik a RIGO bevezetésével?

Nem. A jelenleg érvényben lévő kedvezmények a RIGO elektronikus jegyrendszertől és az utazási kártyák bevezetésétől függetlenek.  A 65 év felettiek díjmentes utazása esetében annyi változás történik, hogy ellenőrzéskor 2018. január 1-jétől a jogosultságot érvényes közlekedési kártyával kell igazolni. A közlekedési kártyát az elektronikus jegyrendszer indulásáig (2018. január 1.) mindenkinek ki kell váltania. Erre a jelenlegi tervek szerint 2017. májusától folyamatosan lehetőség lesz. Ettől az időponttól már mindkét érvényesítési módot elfogadjuk.

A RIGO kártya bevezetésével a jelenlegi utazási kedvezmények nem változnak.

Változást jelent ugyanakkor, hogy az utazási kedvezményeket az arra jogosult (nyugdíjasok, diákok, 65 éven felüliek, stb.) ügyfelek kizárólag fényképpel és névvel ellátott új közlekedési kártyával vehetik majd igénybe. Az elektronikus jegyrendszer elindulásakor ezt a kártyát regisztráció ellenében kell kiváltani, és onnantól ezzel lehet igénybe venni a budapesti közösségi közlekedés szolgáltatásait. A regisztrációkor a rendszer ellenőrzi azt is, hogy milyen kedvezményre jogosult az ügyfél.

Mennyibe kerül a RIGO kártya kiváltása?


Az első kártya kiváltása minden budapesti lakosnak ingyenes lesz.

(Forrás : rigo.bkk.hu)

2017.márc.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Kedves Nyugdíjas Társaim!

Ajándékot kapunk Karácsonyra 10.000 Ft-os ERZSÉBET utalvány formájában.

Ezt azonban - számunkra  ismeretlen  - utalványkézbesítő hivatalnokok, biztonsági őrök -  hozzák ki. Bár igazolványt is felmutatnak, de - sokszor a rossz szemünk miatt - hirtelen nem tudjuk elolvasni és beazonosítani azt!

Tudják ezt - a bennünket jól ismerő - betörők is!  Az utalvány átadására hivatkozva és hamis igazolványt felmutatva be akarnak jönni a lakásunkba, házunkba.


Javaslatom: Senkit ne engedjetek be!!!! Az utalványt zárt lakásajtó előtt vegyétek át!!!!

Ha kételyeitek vannak az ajtó előtt álló személyekről az utalványt a Kormányhivatalban későbbi időpontban is átvehetitek.

Egyúttal mellékelem a BRFK Bűnmegelőzési Osztályának  TÁJÉKOZTATÓ - ját is

Kellemes Karácsonyt, Boldog Új Évet  és biztonságot kívánok!,

2016. december 02. 

Véghné Reményi Mária

Nyugdíjasok Budapesti Szövetségének

elnöke

……………………………………………………………….

TÁJÉKOZTATÓ 

Kedves Kortárs-segítők!

 

Nem a Magyar Posta fogja kivinni a nyugdíjasoknak

a 10 ezer forintos Erzsébet-utalványt !

 

A kormányhivatalok munkatársai személyesen viszik ki a 10 ezres utalványokat.

 

Összesen 30 ezer ember fog ezzel foglalkozni a kormányhivataloknál és nem egyedül viszik ki az utalványokat, ugyanis minden utalványkézbesítő hivatalnokot egy biztonsági őr kísér majd

 

Ha a nyugdíjas nincs otthon, amikor a hivatalnok érkezik, akkor a járási hivatalban tudja majd átvenni az utalványát.

 

Amennyiben a kézbesítő nem tudja, vagy nem akarja magát fényképes igazolvánnyal igazolni, de mindenáron be akar jutni a lakásba, legyetek elővigyázatosak, ellenőrizzétek le, kérdezzetek rá a kormányhivatalnál név szerint, hogy valóban a Kormányhivatal alkalmazottja-e! 

 

Tel: 1818

http://kormanyablak.hu/hu/kormanyablakok/budapest/1

 

Kérlek, továbbítsátok az információt a nyugdíjas közösségekben.

BRFK BMO

................................................................................................................................................................

FIGYELEM!

Vérnyomáscsökkentő gyógyszert hívott vissza  a hatóság

Ha vett belőle vigye vissza a  gyógyszertárba!

Lehetséges gyógyszercsere miatt visszahívja a lakosságtól a Carvedilol-Zentiva vérnyomáscsökkentő tabletta két gyártási tételét az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetet (OGYÉI).

A OGYÉI a napokban az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta, a gyártó értesítette a magyar gyógyszerhatóságot, hogy a készítmény csehországi gyártási és csomagolási folyamata során keletkezett minőségi hiba miatt gyógyszercsere történhetett, ezért a gyártó az adott gyártósoron csomagolt gyógyszerek visszahívását kezdeményezte.

Magyarországon a lehetséges a Carvedilol-Zentiva két gyártási tételét érintheti a minőségi hiba. Ezek a Carvedilol-Zentiva 6,25 mg tabletta (gyártási szám: 2010216) és a Carvedilol-Zentiva 12,5 mg tabletta (gyártási szám: 2510216).

Az OGYÉI azt kéri a betegektől, hogy akinél ilyen készítmény van, ellenőrizze le a gyógyszer csomagolásán a gyártási számot és amennyiben az egyezik a felsorolt gyártási számokkal, akkor hagyja abba a készítmény szedését és vigye vissza a patikába. (Amennyiben gyógyszercserével érintett a készítmény, akkor a dobozon és a buborékfólián lévő felirat eltér egymástól, vagy a buborékfóliában lévő tabletta külleme eltér a megszokottól.)

A hatóság megjegyzi, hogy a hibát Lengyelországban észlelték, az OGYÉI-hez a készítménnyel kapcsolatban Magyarországon tapasztalt minőségi hiba, vagy mellékhatás-bejelentés nem érkezett. A gyártó elővigyázatosságból hívja vissza az összes potenciálisan érintett tételét.

A készítmények visszahívása gyógyszerellátási gondot nem okoz, több más carvedilol hatóanyagú gyógyszer áll a betegek rendelkezésére – közölte az OGYÉI.

(Forrás : http://propeller.hu)

.....................................................................................................................................................

Kedves Nyugdíjas Társaink!

Emlékeztetlek, hogy az idén is megrendezésre kerül Csillebérci Szabadidő Központban 

szeptember 8-9-10-én  a „ CSILLEBÉRCI RANDEVÚ”

Tájékoztatlak a részletes programjairól:

 

I. nap ( szept.8.) programja: Érdekvédelmi  konferencia 

RENDSZERNYUGDÍJ, VAGY NYUGDÍJRENDSZER címmel.

 SZEF Akadémia előadói

 A konferencia részvevői a szünetben szendvicset és italt fogyaszthatnak 500,-Ft térítéssel.

 Az esti program tábortűz mellett a NÉGY ELEM együttes fellépésével.

 

II. nap ( szept. 9. ) programja: Dalköri Fesztivál, Szenior Tánc és Vásár

--Az ország Szenior Dalköreinek bemutatkozása

--Progresszív Reklám Ügynökség támogatásával és Csirmaz Szilvia vezetésével az érdeklődőknek bemutatóval és ajándék ( polo, labda, irószerek stb ) a résztvevőknek.

--Vásár : Ötlet Körünk, Selyemszalag Körünk , Gyógynövénykert, Pharma –Nord és még sokan mások    

   --Szünetben tombola sorsolás

- -A délutáni élő cigányzenés műsort a szolnoki DAN-TON Közhasznú Egyesület biztosítja    Sülyi Károly vezetésével

Minden részvevő erre a napra karszalagot kap, melynek ellenértéke  700,-Ft.

 

III. nap ( szept. 10. )programja: Rekreációs programok : bográcsban főzés, sport vetélkedő,  zene

Igény esetén kis vasút program

Szeretettel várom klubtagjainkat és minden kedves ismeretségi körötökhöz tartozó / barát, szomszéd, rokon / nyugdíjas társatokat.

Bízom benne, hogy az idei találkozás is maradandó élményeket nyújt.

Baráti üdvözlettel

                                                                                 Véghné Reményi  Mária

                                                                                            NYUBUSZ

                                                                                              elnöke

...........................................................................................................

Klubjaink tagjai csomagolják  a NYOSZ kártyát. Köszönjük munkájukat.

 

................................................................................................................................................................

Mit csinálnak a nyugdíjasok a  kondiparkban?

 Nem csak a fiataloknak való a kondi gép! Mi is kipróbáltunk néhányat a RAM  parkjában. Nem is olyan megerőltető, de azért mi csak óvatosan, módjával használjuk ezeket - amíg jól esik.

(A képek a képtárunkban megtekinthetők)

................................................................................................................................................................................

Anyák napi ünnepségek a Nyugdíjasok Budapesti Szövetségénél

Az ünnepek között a legbensőségesebb és legkedvesebb az emberek számára az Anyák napja. Ezt gyakorlatilag mindenki megünnepli május első vasárnapján. Meleg kapcsolat alakul ki a nagymamák és unokáik között is.

2016. tavaszán szövetségünk elhatározta, hogy a két generáció közötti kapcsolat erősítésére Anyák napi ünnepségeket tartunk kerületi tagszervezeteinknél óvodások, kisiskolások  meghívásával. Hét tagszervezetünknél volt hangulatos, emlékezetes Anyák napi ünnepség, amelyeken mind nyugdíjasaink, mind pedig a meghívott kis óvodások is szeretettel köszöntötték egymást. A gyerekek és nyugdíjasok szép ruhát öltve műsorral kedveskedtek egymásnak. A nagymama korú idősek pedig megajándékozták a műsort adó kicsinyeket.

A rendezvényeket pénzügyileg a Nyugdíjasok Szociális Fóruma támogatta.

Rendezvényeink időpontjai:

2016.04.28. Idősek és Nyugdíjasok Egyesülete, XV. kerület

2016.05.02. Kispesti Nyugdíjasok Szociális és Érdekvédelmi egyesülete, XIX. kerület

2016.05.02. MSZSZ Nyugdíjasok Klubja, XVII. kerület

2016.05.02. Pacsirta Nyugdíjas Klub, XX. kerület

2016.05.04. Pedagógusok Szakszervezetének Nyugdíjas Tagozata, VIII. kerület

2016.05.06. Borostyán Nyugdíjas Klub, XIV. kerület

2016.05.12. Kőcsont Kőbányai Nyugdíjasok Mozgásszervi Klubja, X. kerület

A megtartott rendezvények meghívóját, szakmai és pénzügyi elszámolását és a számlákat csatoljuk.

Köszönjük a Nyugdíjasok Szociális Fórumának támogatását a bensőséges rendezvények megtartásához.

Budapest, 2016.05.19.

 

            Véghné Reményi Mária

     Nyugdíjasok Budapesti Szövetségének elnöke

A rendezvényekről készített képek a képtárunkban megtekinthetők.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Döntöttek rólunk – nélkülünk

 

A Nyugdíjasok Országos Szövetsége, melynek tagszervezete a NYUBUSZ is,sajtóközleményt adott ki a rendszerváltás utáni időszak legalacsonyabb nyugdíjemelésének bejelentése után.A közleményt – melynek tartalmával budapesti szövetségünk egyetért -az alábbiakban közöljük.

 

A nyugdíjas társadalom elkeseredéssel és felháborodással fogadta Varga Mihály miniszter minapi bejelentését a 2017. évre tervezett nyugdíjemelésről.

 

Elkeseredtünk, mert ismét megtapasztalhattuk, hogy döntöttek rólunk – nélkülünk.

Emlékeinkben jól él az Idősügyi Tanács működésének azon időszaka, amikor minden lényeges, – kedvező és kedvezőtlen –, korosztályt érintő döntésnél jelen volt és érdemben befolyásolta a döntéseket a nyugdíjas érdekvédelem.

 

Elkeseredtünk, mert a rendszerváltás utáni időszakban (mióta létezik szabályozott évenkénti nyugdíjemelés) 2017-ben fogjuk a legalacsonyabb nyugdíjemelést kapni.

 

Felháborodtunk, mert a tervezett intézkedés indoklására olyan érveket hozott a kormány, amelyeknek, véleményünk szerint, nincs közük a nyugdíjas fogyasztói szokásokhoz, érdemben nem befolyásolják.

Felháborodtunk, mert értelmetlennek tartunk 8 hónappal korábban közreadni egy olyan tervezett lépést, amely nem számol a hátralévő hónapok gazdasági és politikai folyamatainak valóságos alakulásával.

 

Mindezekre tekintettel - a szövetségünkhöz eljuttatott véleményekre alapozva – a Nyugdíjasok Országos Szövetsége tiltakozását fejezi ki a tervezett 2017. évi nyugdíjemelés mártéke, módja és indokolás ellen.                 

Ugyanakkor kifejezésre juttatjuk: a társadalom valamennyi rétege, nyugdíjasok és leendő nyugdíjasok egyaránt abban érdekeltek, hogy a mainál egy sokkal igazságosabb, méltányosabb, tervezhetőbb, átláthatóbb, és fentartható nyugdíjrendszer épüljön ki Magyarországon. Az elmúlt negyedszázad sok nemes szándékot és értékes megoldást hozott a felszínre az idősek jobb közérzetét, biztonságát érintő kérdésekben, úgyhogy van miből meríteni. Emlékeztethetnénk a krízis helyzetben lévő idős emberek sorsát enyhítő segélyezés intézményes gyakorlatára, vagy az éves nyugdíjemelésnél számba vett nyugdíjas inflációra és az aktívak bérnövekedésére is figyelő ún. svájci indexálás közbékét szolgáló rendszerére.

 

Aktívak és inaktívak, dolgozók és nyugdíjasok – mindannyian egymásra vagyunk utalva.Ezért közös ügyünk, hogy méltányos mértékben részesüljünk a megbecsülésből, az anyagi javakból, s hogy együtt tegyünk a mai és a majdani idősek biztonságát megalapozó nyugdíjrendszer kimunkálásáért. Ehhez az alkotó munkához partneri „jobbot” nyújt a Nyugdíjasok Országos Szövetsége 130 ezres tagsága.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------Szigeti séta

 

Bizonyára nem mindenkinek jut eszébe a mindennapok eseményei között, hogy

2015. november 12.-én ünnepeltük a Tüdőgyulladás Világnapját.

<

 
NÉVNAP KÖSZÖNTŐ

Boldog névnapot kívánunk!

 

 

 
IDŐ
 
SZÁMLÁLÓ
Indulás: 2013-06-07
 
BEJELENTKEZÉS
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

STAR STABLE ONLINE BLOG - Kattints ha te is játszol a játékkal, vagy csak érdekel :) Puszi Daisy    *****    ANEZKABLOG megnyitotta kapuit, ahol a valódi, õszinte életét, véleményét olvashatjátok el!    *****    Duguláselhárítás Debrecen    *****    Visszaszámlálás indul! A popzene 2018-as évét foglaljuk össze. Dalok, albumok, videoklipek.    *****    STAR STABLE ONLINE - R A J O N G Ó I O L D A L - Daisy Doveer - STAR STABLE ONLINE    *****    Aranysárkányok korának 617-edik esztendejében...    *****    If this is the end in fire we should burn together    *****    Keresett karakterek // Szerepjáték // Csatlakozz // Varázslat és Sárkányvér // Aneliath    *****    snowflakes in the wrong place    *****    &#9819; ANELIATH &#9737; varázslat és sárkányvér    *****    every monster was a (wo)man first    *****    Fedett lovardák,kör karámok, angol lovas bokszok, gép-takarmány tárolók gyártás,szerelését, építését vállaljuk!    *****    Meditációk az okkult életrõl    *****    SZÉP AJÁNDÉK EGY SZEMÉLYES HOROSZKÓP.SZEREZZ ÖRÖMET SZERETTEIDNEK KARÁCSONYRA,EGY SZEMÉLYISÉG ÉS SORS ANALÍZISSEL!VÁRLAK    *****    MINDIG SZÉP AJÁNDÉK EGY SZEMÉLYES HOROSZKÓP. Szerezz örömet SZERETTEIDNEK Karácsonyra egy tartalmas elemzéssel!    *****    A horoszkóp a lélek tükre, egyszer mindenkinek bele kell néznie. Tegyél egy próbát, én segítek az értelmezésben. Várlak!    *****    Rendelj szeretteidnek, asztrológiai elemzéseket, a 20-25 oldalas születési horoszkóp elõrejelzéssel,nagyon szép ajándék!    *****    Hamarosan, karácsony:rendelj, születési, elõrejelzési, párkapcsolati, fogamzási,hold horoszkópot, biotérképet ajándékba!    *****    szekelyhirdeto    *****    Te mit tennél, hogy a legnagyobb titkod, titok is maradjon?